Fiscaal Gemak

Dit document beschrijft de koppeling met Unit4 FiscaalGemak vanuit AuditCase en geeft een toelichting op de functionele randvoorwaarden voor het juist functioneren van de koppeling met AuditCase.

 

Vanuit AuditCase worden klanten naar Unit4 FiscaalGemak doorgezet. Het gaat om actieve bedrijven en/of particuliere klanten met klantstatus "Klant" of klantstatus "Geen Klant Meer/ GKM".


Wanneer een bedrijf of particuliere klant voor de eerste keer wordt doorgezet en nog niet in FiscaalGemak bestaat, wordt deze aangemaakt. Wanneer een bedrijf of particuliere klant al in FiscaalGemak aangemaakt is, wordt deze bijgewerkt aan de hand van de RSIN voor bedrijven en BSN voor particuliere klanten. In deze versie wordt het type fiscaal eenheid (FiscalUnity) niet ondersteund.

 

AuditCase is ‘leidend’ met betrekking tot de data overdracht. Er zullen geen CRM-gegevens teruggelezen worden vanuit Unit4 FiscaalGemak naar AuditCase. 


Wanneer FiscaalGemak het aangeleverde document niet accepteert, komt dit in het overzicht Failed/Error in de koppelingsdatabase. De AuditCase applicatiebeheerder kan in dit overzicht zien welke foutmeldingen vanuit Unit4 FiscaalGemak zijn teruggekomen.

 

'Geen klant meer' klanten:

Wanneer de status van de klant 'Geen klant meer' wordt, wordt de klant nog steeds doorgezet naar FiscaalGemak. In dit geval wordt het einde van de relatie in de FiscaalGemak gevuld met het veld "Einde relatie" vanuit AuditCase.

 

Welke gegevens worden er gestuurd vanuit AuditCase?

Hieronder ziet u de lijst van alle gegevens die naar Unit4 FiscaalGemak worden doorgezet.
Er zijn aantal verplichte velden in Unit4 FiscaalGemak die in de tabel met * zijn aangegeven.

Doelveld Unit4 FiscaalGemak Veld/beschrijving AuditCase
   
Naam Voor bedrijven is dit de Handelsnaam. Bij particuliere klanten wordt dit veld door FiscaalGemak samengesteld.
Surname Bij particuliere klanten is dit de volledige naam (rekening gehouden met aanschrijfwijze).
Type
(Values: 'Person', 'Company', 'FiscalUnity')

Type klant: 'Person', 'Company'. In deze versie wordt het type fiscaal eenheid (FiscalUnity) niet ondersteund.

Nummer Klantnummer in AuditCase.
IdentificationNumber*
Zie afbeelding
Voor bedrijven is dit RSIN. Voor particuliere klanten is dit BSN.
ChamberOfCommerceNumber KvK-nummer  (tabblad vakinhoudelijk - accountancy -Algemeen).
VatNumber*
Zie afbeelding

Btw-nummer

 

(Wanneer het veld IdentificationNumber leeg is dan is dit veld verplicht.)

TypeOfBusinessEntity*
Zie vertaaltabel

 

Hier wordt gebruikt gemaakt van een vertaaltabel tussen de rechtsvormen in AuditCase en de rechtsvormen in FiscaalGemak. Mag niet 0 zijn.

Initials Initialen.
Prefix Tussenvoegsel (rekening gehouden met aanschrijfwijze).
BirthDate Geboortedatum.
DeceasedDate Overlijdensdatum.
Salutation
(Values: 'Custom', 'Sir', 'Madam')

Op basis van geslacht wordt dit veld ingevuld. Voor de overleden klanten wordt 'Custom' ingevuld.

SalutationCustom Voor de overleden klanten komt in dit veld de aangepaste aanhef:
Erven van mevrouw
Erven van de heer
PreTitle Titel voor de naam.
PostTitle Titel achter de naam.
DateStartCustomerRelation Aanvraagdatum (tabblad bedrijf/persoon).
DateEndCustomerRelation Relatie einde (tabblad bedrijf/persoon).
ClientGroupName Standaard zetten wij dit veld niet door.
   
TaxConsultant
(Consulent)
(Dit moet bestaande gebruiker in FG zijn waarbij het mailadres van de gebruiker binnen FG als key wordt gebruikt.)
Vanaf versie 13.8:
Een medewerker in AuditCase (tabblad Medewerkers) die als 'belastingconsulent' naar Fiscaal Gemak kan worden doorgezet.
In dit veld wordt het e-mailadres van de medewerker doorgezet.
Standaard is deze optie uitgeschakeld.
ResponsibleUser
(Verantwoordelijke)
(Dit moet bestaande gebruiker in FG zijn waarbij het mailadres van de gebruiker binnen FG als key wordt gebruikt.)
Een medewerker in AuditCase (tabblad Medewerkers) die als 'Verantwoordelijke' naar Fiscaal Gemak kan worden doorgezet.
In dit veld wordt het e-mailadres van de medewerker doorgezet.
Standaard is deze optie uitgeschakeld.
DefaultAssignedToUser
(Initiële behandelaar)
(Dit moet bestaande gebruiker in FG zijn waarbij het mailadres van de gebruiker binnen FG als key wordt gebruikt.)
Een medewerker in AuditCase (tabblad Medewerkers) die als 'Initiële behandelaar' naar Fiscaal Gemak kan worden doorgezet.
In dit veld wordt het e-mailadres van de medewerker doorgezet.
Standaard is deze optie uitgeschakeld.
ReportSigner
(Ondertekenaar rapportage)
(Dit moet bestaande gebruiker in FG zijn waarbij het mailadres van de gebruiker binnen FG als key wordt gebruikt.)
(ReportSigner moet aangemerkt zijn als belastingconsulent binnen Unit4 Fiscaal Gemak.)
Een medewerker in AuditCase (tabblad Medewerkers) die als 'Ondertekenaar rapportage' naar Fiscaal Gemak kan worden doorgezet.
In dit veld wordt het e-mailadres van de medewerker doorgezet.
Standaard is deze optie uitgeschakeld.
SecondReportSigner
(Tweede ondertekenaar)
(Dit moet bestaande gebruiker in FG zijn waarbij het mailadres van de gebruiker binnen FG als key wordt gebruikt.)
(SecondReportSIgner moet aangemerkt zijn als belastingconsulent binnen Unit4 Fiscaal Gemak.)
Een medewerker in AuditCase (tabblad Medewerkers) die als 'Tweede ondertekenaar' naar Fiscaal Gemak kan worden doorgezet.
In dit veld wordt het e-mailadres van de medewerker doorgezet.
Standaard is deze optie uitgeschakeld.
   
E-mailadressen:   
 EmailAddresses (Email_1_EmailAddresses) E-mailadres (contact/Privégegevens).
EmailAddresses (Email_2_EmailAddresses) Alleen voor particuliere klanten. Het e-mail adres onder Bedrijfsgegevens.
   
Telefoonnummer:  
 PhoneNumbers Telefoonnummer (contact/Privégegevens).
 PhoneNumbers Mobiel nummer (contact/Privégegevens).
   
Bezoekadres:  
Type Type adres: 'Visiting'
Street Straatnaam (Vestiging/woonadres).
StreetNumber Huisnummer (Vestiging/woonadres).
StreetNumberAddition Huisnummertoevoeging (Vestiging/woonadres).
Postcode Postcode (Vestiging/woonadres).
City Woonplaats (Vestiging/woonadres).
Country Land code (Vestiging/woonadres). Formaat: ISO 3166-1 alpha 3 .
   
 Postadres:  
Type Type adres: 'Postal'
Street Straatnaam (Correspondentieadres).
StreetNumber  Huisnummer (Correspondentieadres).
StreetNumberAddition  Huisnummertoevoeging (Correspondentieadres).
Postcode  Postcode (Correspondentieadres).
City  Plaats (Correspondentieadres).
Country Land code (Correspondentieadres). Formaat: ISO 3166-1 alpha 3 .
   

 


RSIN naar FiscaalGemak

 


BTW nummer naar FiscaalGemak

!!! Vanaf versie 12.0 heet het veld in AuditCase ook Btw-nummer! 

 


Belastingconsulent in FiscaalGemak


Verantwoordelijke/ Rapportage

 

Vertaaltabel rechtsvormen in AuditCase en FiscaalGemak ( 0 = niet ingevuld).

Rechtsvorm in FiscaalGemak

Rechtsvorm in AuditCase

Code

Omschrijving

Code

 Omschrijving

1

BV

3

5

12

23

40

41

42

89

NV / BV in oprichting op A-formulier

Rederij

NV / BV in oprichting op B-formulier

NV / BV in oprichting op D-formulier

Rechtspersoon in oprichting

Besloten Vennootschap met gewone structuur

Besloten Vennootschap blijkens statuten structuurvennootschap

Privaatrechtelijke rechtspersoon

2

NV

51

52

53

 

56

Naamloze Vennootschap met gewone structuur

Naamloze Vennootschap blijkens statuten structuurvennootschap

Naamloze Vennootschap beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Europese naamloze vennootschap (SE) blijkens statuten structuurvennootschap

3

Coöperatie

61

62

63

64

65

66

Coöperatie U.A. met gewone structuur

Coöperatie U.A. blijkens statuten structuurcoöperatie

Coöperatie W.A. met gewone structuur

Coöperatie W.A. blijkens statuten structuurcoöperatie

Coöperatie B.A. met gewone structuur

Coöperatie B.A. blijkens statuten structuurcoöperatie

4

Besloten CV

21

22

Commanditaire Vennootschap met één beherende vennoot

Commanditaire Vennootschap met meer dan één beherende vennoot

5

Open CV

 OPENCV

 Open CV

6

Eenmanszaak

1

2

Eenmanszaak

Eenmanszaak met meer dan één eigenaar

7

Onderlinge waarborgmaatschappij

81

82

 

83

84

 

85

86

Onderlinge waarborgmaatschappij U.A. met gewone structuur

Onderlinge waarborgmaatschappij U.A. blijkens statuten structuuronderlinge

Onderlinge waarborgmaatschappij W.A. met gewone structuur

Onderlinge waarborgmaatschappij W.A. blijkens statuten structuuronderlinge

Onderlinge waarborgmaatschappij B.A. met gewone structuur

Onderlinge waarborgmaatschappij B.A. blijkens statuten structuuronderlinge

8

Vereniging

70

71

72

Vereniging van Eigenaars

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

9

VOF

11

Vennootschap onder firma

10

Stichting

74

Stichting

11

Buitenlandse rechtsvorm

54

 

55

91

92

94

95

96

97

 

BRV

NV beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal blijkens statuten structuurvennootschap

Europese naamloze vennootschap (SE)

Buitenlandse rechtsvorm met hoofdvestiging in Nederland

Nevenvestiging met hoofdvestiging in buitenland

Buitenlandse EG-vennootschap met onderneming in Nederland

Buitenlandse EG-vennootschap met hoofdnederzetting in Nederland

Buitenlandse op EG-vennootschap lijkende vennootschap met onderneming in Nederland

Buitenlandse op EG-vennootschap lijkende vennootschap met hoofdnederzetting in Nederland

Buitenlandse rechtsvorm

12

Transparante Buitenlandse Samenwerkingsverband

93

Europees Economisch Samenwerkingsverband

13

Niet-transparante Buitenlandse Samenwerkingsverband

OZ

Onderneming zonder vestiging in Nederland

14

Maatschap

7

Maatschap

15

Fonds voor gemene rekening

FGR

Fonds gemene rekening

16

Publiekrechtelijke rechtspersoon

73

88

Kerkgenootschap

Publiekrechtelijke rechtspersoon

 

 

 

 Bekende foutmeldingen in FiscaalGemak.

 In de koppelingsmodule kan soms de volgende foutmelding voorkomen: 

FGerr401.png

De 401 melding betekent dat de geldigheid van de inlog is verlopen: U heeft niet het recht deze handeling uit te voeren.

 

Oplossing is dan meestal het opnieuw inlezen van de token en/of het nakijken van de abonnementgegevens. Zie ook:

 

Fiscaal Gemak - Token genereren.

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk