Referentienummer van uitgaande correspondentie

AuditCase stelt een referentienummer samen dat aan uitgaande correspondentie wordt doorgegeven. Zie onderstaand schermafdruk.

 

 

mceclip0.png 

 

 

Het referentienummer is deels configureerbaar door Change to Comm. In de basisuitlevering is het opgebouwd uit:

{IUN} = initialen van de aanmakende gebruiker
{IVV} = initialen van de verantwoordelijk vennoot (veld op medewerker tabblad van de klantkaart)
{CN}  = klantnummer
{RN}  = doorlopend volgnummer over alle uitgaande correspondentie

 

De initialen in het referentienummer worden door AuditCase zelf bepaald aan de hand van de gebruikersnaam. Dit wordt gedaan door van ieder losstaand woord in de naam de eerste letter te gebruiken. Voorbeeld: "Jan Bakker" wordt dan "JB". Veelal zal dit goed zijn.

AuditCase biedt echter ook de mogelijkheid dit aan te passen per gebruiker, zodat Jan Bakker de initialen JBAK kan gebruiken. Open hiertoe het document Persoonlijk Algemeen. Dit kunt u doen door onderstaande stappen te volgen. 

 

1. Open in AuditCase de module Beheer. Dit kunt u vinden door op de blokjes te klikken, klik vervolgens op AuditCase en klik op de Beheer. 

 

 

ga_naar_module_beheer.png

 

 

2. Zoek nu de gebruiker op voor wie u dit aan wilt passen en klik op de naam van de gebruiker om het gebruikersprofiel te openen.

 

 

jan_bakker.png

 

 

3. Klik op Wijzig en voer de juiste initialen voor de gebruiker in het veld Referentie code (UC).

 

 

mceclip1.png

 

Wanneer u klikt op Bewaren is deze wijziging direct actief bij alle uitgaande correspondentie die daarna wordt aangemaakt.

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk