Koppelen 'derde' voor de brief aan derde functie

In AuditCase is het mogelijk een zogenaamde "brief aan derde" te maken. Daarbij wordt gestart vanaf de klant, maar wordt de brief geadresseerd aan een 'derde' zoals bijvoorbeeld de belastingdienst, de KvK, de advocaat, de notaris, de bank, etc.

 

Wie een derde kan zijn en hoe dat dit ingesteld wordt, is beschreven in dit artikel.

 

Algemeen

AuditCase kent enkele methoden om een derde in te stellen zodat deze gebruikt kan worden in de correspondentie "brief aan derde". Het is naast één van deze opties ook mogelijk om een andere klant/relatie te kiezen (door te zoeken in de klanten/relaties) dan een gekoppelde 'derde'. Dit zal in het laatste punt worden beschreven.

 

1. Derden op de klantkaart: KvK en belastingkantoor.

 

Een veelgebruikte en daarom eenvoudig in te stellen derde betreft de inspectie (belastingdienst) en het KvK kantoor. Beide worden op de klantkaart vastgelegd middels het kiezen uit een voor gedefinieerde lijst. Deze lijst is via configuratie gekoppeld aan de juist Relatie in de module AuditCase Relatie

 

Op het tabblad "Algemeen > Accountancy" kan in het veld "KvK plaats" een keuze gemaakt worden uit een lijst van verschillende inspecties.

 

 

 

mceclip2.png

 

 

Op het tabblad "fiscaal > Algemeen" kan in het veld "Code van de inspectie waaronder de klant valt" een keuze gemaakt worden uit een lijst van verschillende inspecties.

 

 

mceclip0.png

 

 

2. Relatie van Klant

 

Indien de 'derde' een relatie is die niet als zodanig op de klant staat, kan deze toch aan de klant gekoppeld worden. Hierdoor wordt deze relatie opgenomen in de functionaliteit van de "Brief aan derde", maar wordt ook meteen inzichtelijk welke relaties (vaak leveranciers) de klant heeft.

 

Het vastleggen van een dergelijke koppeling wordt gedaan door het maken van een zogenaam "Relatie van Klant" document.

 

 

mceclip0.png

 

Op dat document wordt vastgelegd welke klant met welke relatie een koppeling heeft.

N.B. om dit te kunnen registreren is het noodzakelijk dat de relatie in AuditCase bekend is.

 

Het resultaat is daarna in AuditCaseStart terug te zien, doordat deze koppeling getoond wordt onder het kopje links: "Gekoppelde relaties"

 

 

mceclip0.png

 

Tip: Indien de gekoppelde relatie niet meteen zichtbaar is na het vastleggen van de koppeling, druk een keer op F5 om alles helemaal bij te werken.

 

3. Zoeken naar klanten/relaties

Bij het maken van de selectie is het ook mogelijk om te zoeken naar een andere klant, dan gekoppelde 'derden'. Kies voor 'Zoeken naar klanten en relaties.. ' om dit te doen.

 

 

mceclip1.png

 

Er kan eventueel weer gezocht worden tussen andere relaties in het zoekvak eronder 'Relatie' 

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk