AccountView Visma (WEB-API)

Dit document beschrijft de koppeling met AccountView Visma vanuit AuditCase die op nieuwe WEB-API van Visma is gebaseerd, en geeft een toelichting op de functionele randvoorwaarden voor het juist functioneren van de koppeling met AuditCase.

 Vanuit AuditCase worden klanten naar AccountView doorgezet. Het gaat om bedrijven en/of particuliere klanten die aan alle volgende criteria zijn voldoen:

- Actuele bedrijven en particuliere klanten
- Actuele klanten die de optie "Koppelen met AccountViewVisma" in het tabblad "beheer" is aangevinkt.
- Actuele klanten met het veld "Facturatie aan" (in het tabblad Facturatie) die naar klant zichzelf verwijst.
 
 
Wanneer een bedrijf of particuliere klant voor de eerste keer wordt doorgezet en nog niet in AccountView bestaat, wordt deze aangemaakt.
 
Wanneer een bedrijf of particuliere klant al in AccountView aangemaakt is, wordt deze bijgewerkt.
 
AuditCase is ‘leidend’ met betrekking tot de data overdracht. Er zullen geen gegevens teruggelezen worden vanuit AccountView naar AuditCase. 
 
Wanneer AccountView het aangeleverde document niet accepteert, komt dit in het overzicht Failed/Error in de koppelingsdatabase. De AuditCase applicatiebeheerder kan in dit overzicht zien welke foutmeldingen vanuit AccountView zijn teruggekomen.
 
 
mceclip0.png
 
 
 
Welke gegevens worden er gestuurd vanuit AuditCase? 
Hieronder ziet u de lijst van alle gegevens die naar AccountView Visma worden doorgezet.
 
 
Doelveld Accountview Veld/beschrijving AuditCase
AdmCode (compnaycode) Company code in Accountview
sub_nr   (clientid) Klantnummer

acct_name  (Name)

Handelsnaam. Voor particuliere klanten is dit volledige naam.
src_code (Shortname) Zoeknaam.
acct_nr (DebtorNumber) Dit is een vaste tekst voor verzamelrekening. Bijvoorbeeld "1234"
tel_bus (Phone) Het eerste telefoonnummer (contact/Privégegevens)
tel_mob (Mobile) Mobiel nummer (contact/Privégegevens).
fax_bus (Fax) Faxnummer.
mail_bus (Email) Facturatie e-mailadres i(intern --> facturatie).
www_url (Website) Website.
coc_code (Kvk_number) KvK-nummer.
vat_nr (BTWNumber)

Btw-nummer

Tot versie 12.0:

OB nummer.

bank_acct (BankingAccount) Banknummer.
iban_nr (BankingAccount IBAN) (IBAN) Banknummer.
rpl_inv (Facturatiedebiteur) Het veld "Facturatie aan" in het tabblad intern --> facturatie.
sp_postadr (Afleveradres) Dit is een maatwerk veld die door de klant wordt bepaald. Dit kan b.v. "0" zijn.
disc_code (Betalingscode) Dit is een maatwerk veld die door de klant wordt bepaald. Dit kan b.v. "14" zijn.
lng_code (Language code) Dit is een maatwerk veld die door de klant wordt bepaald.
 el_beh (Relatiebeheerder) Dit is een maatwerk veld die door de klant wordt bepaald.
   
Bezoekadres:  
address1 (physical_address) Straatnaam + huisnummer + huisnummer toevoeging. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres.
post_code (physical_zipcode) Postcode. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres.
city (physical_place) Plaatsnaam. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres.
country (country) Land. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres.
 cnt_code (country_code)  Land code in het facturatieadres. Wanneer het facturatieadres leeg is, dan worden de gegevens van het correspondentieadres gebruikt.
   
Facturatie/postadres:  
st_prop (Building) Gebouw in het facturatieadres.
po_box (postal_address) Straatnaam + huisnummer + huisnummer toevoeging in het facturatieadres. Wanneer het facturatieadres leeg is, dan worden de gegevens van het correspondentieadres gebruikt.
po_code (postal_zipcode) Postcode in het facturatieadres. Wanneer het facturatieadres leeg is, dan worden de gegevens van het correspondentieadres gebruikt.
po_city (postal_place) Plaatsnaam in het facturatieadres. Wanneer het facturatieadres leeg is, dan worden de gegevens van het correspondentieadres gebruikt.
   
 
Mogelijk gemaakt door Zendesk