Aanmaken mailings met AuditCase

AuditCase bevat diverse functies en registratie mogelijkheden die gebruikt kunnen worden voor het maken van mailings. In dit artikel worden de aandachtspunten behandeld voor een correcte registratie van klantgegevens om deze functies zo goed mogelijk te gebruiken.

 

Mogelijkheden voor mailings

Om mailings te maken met behulp van AuditCase zijn er een aantal aandachtspunten:

 

  • de registratie bij bedrijven en contactpersonen;
  • de menu opties voor mailings (weergaven / export opties)

 

In onderstaande onderwerpen worden eerst de registratie mogelijkheden bij bedrijven en contactpersonen t.b.v. mailings beschreven. Vervolgens worden de menu opties beschreven onder 'Selectie' in de Relatie module: de exportmogelijkheden en overzichten voor het gebruik van mailings. 

De registratie bij bedrijven en contactpersonen

Het goed kunnen gebruiken van de mailing mogelijkheden begint bij de registratie van klanten en contactpersonen. Zo kunnen correspondentiegroepen worden aangegeven op bedrijven en contactpersonen en kan ook worden bepaald of contacten / bedrijven juist uitgesloten moeten worden van mailings.

 

AuditCase kent de onderstaande velden welke betrekking hebben op mailings. Voor het maken van de selectie bestaan de mogelijkheden: export selectie en dynamische selectie. In sommige gevallen heeft het veld alleen betrekking op de dynamische selectie. 

 

Velden voor mailings bij het bedrijf


Correspondentie groep:

Het veld 'Correspondentie groep', welke beschikbaar is op bedrijven en contactpersonen, is bedoeld voor het gebruik van mailings. Niet alleen kunnen exports worden gemaakt op basis van de correspondentie groep*, er zijn verschillende weergaven op correspondentie groep om zo een overzicht te krijgen van welke klanten/contactpersonen welke nieuwsbrief moeten ontvangen. 

 

De mogelijke correspondentiegroepen worden in de configuratie van AuditCase vastgelegd. Bij de klantgegevens kunnen meerdere correspondentiegroepen worden aangegeven.


* Exports kunnen ook op basis van andere velden worden gemeaakt. Dit geldt voor zowel dynamische selecties als export selecties

 

Mailingen ontvangen:

Om bedrijven/contactpersonen uit te sluiten van mailings kan dit worden aangegeven middels het veld 'Mailingen ontvangen'. Dit veld wordt gebruikt bij dynamische selecties. Dus wanneer een dynamische selectie wordt gemaakt worden de contacten / bedrijven op basis van o.a. dit veld meegenomen*.

 

* Mocht het zo zijn dat de bedrijven en contacten toch meegenomen moeten worden in de selectie dan kan dit bij de dynamische selectie opties aangegeven worden. Later hierover meer.. 

Velden voor mailings bij de contactpersoon

 

 

Bij de contactpersoon is naast de velden 'correspondentie groep' en 'mailingen ontvangen' nog een extra veld mogelijk...

 

Opt-in en Opt-out functie

Het veld 'mailingen ontvangen' volgt de opt-in en opt-out regeling. Zodra een klant de status 'Klant' krijgt wordt het veld 'Mailingen ontvangen' automatisch op "Ja" gezet. Zodra de klant een andere status krijgt, wordt het weer automatisch op "Nee" gezet.

In beide gevallen kan het overschreven worden door de voorkeur van de klant op te nemen. Het veld "Mailingen ontvangen" kan dus op een andere waarde gezet worden. Dan wordt bij dat veld vastgelegd wanneer en door wie dat is gedaan, zodat een klant daadwerkelijk opt-in en opt-out kan laten vastleggen.

 

 

 

Menu opties voor mailings (weergaven / export opties)

In AuditCase zijn voor de personen die het relatiebeheer doen een aantal opties beschikbaar onder de categorie Mailings in het menu van de Relatie module.
Export selectie

 

Met deze optie wordt een selectie gestart waarbij in 3 stappen (selecties) een export kan worden gemaakt. De export selectie heeft de volgende kenmerken:

 

  • snel een selectie maken
  • in Excel kunt u zelf filteren op het gebruik van de 'mailing' velden

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk