Handleiding: Inkomende correspondentie - workflow

In dit artikel beschrijven we de workflow van een Inkomend correspondentie document. 

De stappen..

Onderstaande afbeelding geeft de workflow van een document aan dat wordt aangemaakt en/of verwerkt. In grote lijnen zijn er 3 stappen die het inkomend correspondentie document (hierna te noemen IC document) doorloopt.

 

  1. Aanmaken / verwerken van IC documenten
  2. Versturen naar de 1e of extra lezers
  3. Verwerking naar het dossier / jaararchief.

 

Aanmaken / verwerken van IC documenten
Allereerst wordt een IC document aangemaakt in AuditCase. Onderstaande instructies geven aan hoe IC documenten worden aangemaakt en/of verwerkt:


Handleiding: Inkomende Correspondentie - instructie aanmaken IC
Handleiding: Inkomende Correspondentie - instructie verwerken IC

 

Versturen naar de 1e of extra lezers

Bij het aanmaken of verwerken van een IC document kan al worden aangegeven wie de 1e en/of extra lezers van het document zijn. Dit houdt in dat:

  • de lezer een notificatie krijgt zodra het document wordt opgeslagen*
  • de lezer deze documenten in zijn tab Inkomend te zien krijgt in de startpagina

* Het is mogelijk om deze notificatie uit te schakelen op het profiel

 

Onderstaande schermafbeelding geeft de Inkomend tab weer waarin de Inkomende documenten worden getoond. Dit zijn de documenten waarvan u de eerste of extra lezer bent en welke nog niet gemarkeerd zijn als gelezen.

 

Documenten in de tab Inkomend

- stukken die in IC staan en niet gemarkeerd voor gelezen door de ingelogde gebruiker;
 

Verwerking naar het dossier / jaararchief

Zodra het document in AuditCase is gemarkeerd voor gelezen zal deze worden gearchiveerd naar het dossier. Als alle lezers het document hebben gemarkeerd voor gelezen, dan zal deze ook naar het jaararchief worden overgezet.  

Dossierarchivering

Uiteindelijk komen documenten die verwerkt worden in AuditCase terecht in het klantdossier waar ze betrekking op hebben.  

Jaararchivering

Documenten gaan ook naar een jaararchief en zodra dit gebeurt is verdwijnen ze uit de Inkomende correspondentie module. 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk