Toevoegen bijlage uit dossierstuk

Voor versie 8.6 wijken de weergave iets af. 

In AuditCase is een functie opgenomen om een bijlage uit het klantdossier toe te voegen aan een uitgaand correspondentiestuk dat gemaakt wordt en nog niet verstuurd is naar een klant.

 

AuditCase kent hiervoor twee methoden.

 

Methode 1 vanuit het uitgaande correspondentiestuk

1. Maak een uitgaand correspondentiestuk aan en maak deze definitief door middel van de Bewaar knop. Het uitgaande correspondentiestuk heeft dan de status "Concept" en de Wijzigen knop is zichtbaar.

 

2. Nu het correspondentie stuk is opgeslagen is de knop Acties zichtbaar en een van de beschikbare acties is Toevoegen bijlage uit dossierstuk.

 

Een variant op deze methode is vanuit de AuditCase Startpagina een uitgaand correspondentiestuk uitklappen (door naast de naam te klikken) en daar de actie Toevoegen bijlage uit dossierstuk te kiezen.

toevoegen_bijlage_uit_dossierstuk.png

 

 

3. Klik op "Toevoegen bijlage uit dossierstuk" om in onderstaand scherm te komen. Kies de klant bij wie het document in het dossier staat en klik op 'Selecteer een dossierstuk'. 

kies_klant.png

 

4. In de zoekbalk is het mogelijk om het dossier op te zoeken wanneer u de naam weet. Anders kunt u kiezen om te zoeken op datum of in de dossierstructuur. 

Kies een dossierstuk door op de naam van het gewenste stuk te klikken. 

 zoek_een_dossierstuk.png

 

 5. Wanneer het dossierstuk meerdere bijlage bevat is het mogelijk om te kiezen welke bijlage u precies wilt toevoegen.

Klik vervolgens op de knop Toevoegen om het toevoegen van de bijlage te voltooien. 

 klik_op_toevoegen.png

 

6. Vervolgens krijgt u de melding dat het document is toegevoegd. Mocht u nog een bijlage toe willen voegen kunt u dit direct op dezelfde manier doen. Zo niet kun u deze actie afsluiten door op Sluiten te klikken. De bijlage is succesvol toegevoegd. 

 laatste_stap.png

 

 

 

Methode 2: Vanuit een dossierstuk

 

Dit is de omgekeerde methode. Belangrijk is dat er een hier aan voorafgaand een uitgaand correspondentiestuk gemaakt moet zijn.

 

1. Vanuit een dossierstuk is het mogelijk te starten door naast de naam van het dossierstuk te klikken en vervolgens op Bijlage naar uitgaande post.

 bijlage_naar_uitgaande_post.png

 

 

2. In het vervolg scherm moet worden aangegeven:

  1. Welke bijlage aan het uitgaande correspondentiestuk moet worden toegevoegd
  2. In welk postboek het uitgaande correspondentiestuk zich bevindt
  3. In welk uitgaand correspondentiestuk de bijlage moet worden toegevoegd. De keuze wordt achter het label Geselecteerde poststuk zichtbaar gemaakt.

 bijlage_naar_uitgaande_post_22.png

 

Klik op Verder om de gekozen bijlage(n) in het geselecteerde uitgaande correspondentiestuk toe te voegen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk