Gebruik van mobiel nummer in e-mails

In een e-mail is het mogelijk het mobiele nummer van de ondertekenaar op te nemen indien gebruik gemaakt wordt van e-mail ondertekening middels een profiel.

(meer informatie over e-mail profielen: Ondertekeningsprofielen)

 

Kiezen mobiel nummer

In het e-mail profiel kan worden aangegeven of en zo ja, welke mobiel nummer wordt opgenomen in de e-mail.

 

 mobiel_nummer.png

 

Er zijn 3 opties:

  1. Niet. Dan wordt het mobiele nummer helemaal niet opgenomen in de e-mail
  2. Automatisch uit profiel. Dan wordt uit het persoonlijk algemeen document van de ondertekenaar het mobiele nummer opgehaald
  3. Typ zelf een waarde. Hier kan zelf het gewenste mobiele nummer worden ingevoerd.

De gekozen optie geldt altijd alleen voor het gekozen e-mail profiel. Dit mag dus per e-mail profiel anders zijn zodat er verschillende opties gekozen kunnen worden. 

 

 

Automatisch uit profiel

Bij optie 2 wordt het mobiele nummer uit de persoonsgegevens van de desbetreffende persoon gehaald.

 

De persoonsgegevens kunt u terugvinden op het persoonlijk profiel:

 

persoonsgegevens.png

 

 

Beheer van het mobiele nummer. 

Via de module beheer kunnen de mobiele nummers en e-mail profielen van medewerkers beheert worden.  

 

 

 

De persoonsgegevens kunnen achter ook door medewerkers zelf beheerd worden (in de standaard configuratie). Dus hier kan men zelf ook het correcte mobiele nummer invoeren.

 

eigen_profiel_openen.png

 

Gerelateerde informatie:

Mogelijk gemaakt door Zendesk