Instellen van een brief aan derden in AuditCase Office sjablonen

In AuditCase is het mogelijk een zogenaamde "brief aan derde" te maken. Daarbij wordt gestart vanaf de klant, maar wordt de brief geadresseerd aan een 'derde' zoals bijvoorbeeld de belastingdienst, de KvK, de advocaat, de notaris, de bank, etc.

 

Het instellen van AC Office sjabloon als een brief aan derde is beschreven in dit artikel.

 

 

Instelling in het document in AC Office sjabloon

 

Er zijn twee zaken die samen zorgen voor een correcte werking van een brief aan derde.

  1. Op het AC Office sjabloon moet worden aangegeven dat het een brief aan een derde betreft.


    mceclip0.png


  2. In het office sjabloon zelf (dus de .dotx) moet de juiste bladwijzer gebruikt worden op de plek waar het adres moet komen. Hier kan de bladwijzer FullAddress  gebruikt worden, maar ook de oudere bladwijzers DV1 t.m. DV5 zijn mogelijk. Voor meer informatie zie Veldenlijst Microsoft Office sjablonen

 

 

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk