Overzicht klantaanvragen

Mogelijke HTTP methodes: GET

GET

Op dit moment kan deze API aanroep op verschillende manieren aangeroepen worden. Er is een manier waarbij de url hetzelfde blijft maar er extra http headers meegegeven moeten worden (v1.0). De nieuwe manier (voorkeur) is de methode om de url zoals gespecificeerd in v2.0.

v1.0: {apiurl}

of

v2.0: {apiurl}/viewdata/clientrequests

 

Met deze aanroep worden de openstaande klantaanvragen voor de huidige ingelogde gebruiker teruggeven.
Met HTTP parameter X-filter op 'All' kunnen overigens alle klantaanvragen worden opgehaald.

 

Header

Value

Verplicht

X-action

api_getclientrequests

JA (indien v1.0 url is gebruikt)

NEE (indien v2.0 url is gebruikt)

X-filter

All

NEE

 

Response (voorbeeld)

  
[
{
"subject": "Nieuwe Klant B.V.",
"$linktodocument": "<volledige url naar document>",
"$id": "6FE74E9286E8FB0DC1257C85006C968F"
}

 

Er komt meer informatie terug voor intern gebruikt AuditCase. Er kan uitgegaan worden van minimaal de volgende informatie:

 

Property name

Value

Type

$linktodocument

Volledige url naar het betreffende document in AuditCase.

String

$id

Unieke sleutel van het document.

String

subject

De volledige naam van de klant. String

 

   

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk