Overzicht acquisities

Mogelijke HTTP methodes: GET

 

GET

Op dit moment kan deze API aanroep op verschillende manieren aangeroepen worden. Er is een manier waarbij de url hetzelfde blijft maar er extra http headers meegegeven moeten worden (v1.0). De nieuwe manier (voorkeur) is de methode om de url zoals gespecificeerd in v2.0.

v1.0: {apiurl}

of

v2.0: {apiurl}/viewdata/acquisition

 

Alleen de lopende acquisities van de huidige ingelogde gebruiker kunnen hiermee worden opgehaald. Met HTTP parameter X-filter op 'All' kunnen overigens alle klantaanvragen worden opgehaald.

 

Header

Value

Verplicht

X-action

api_acquisition

JA (indien v1.0 url is gebruikt)

NEE (indien v2.0 url is gebruikt)

X-filter

All

NEE

 

Response (voorbeeld)

  
[
{
"Datum eerste contact": "15-02-2014",
"Klantnaam": "Klaassen, J (m)",
"Volgende actie": "Eerste keer benaderen",
"Discipline": "Fusies en overnames",
"$linktodocument": "<volledige url naar document>",
"Datum volgende actie": "",
"$id": "6FE74E9286E8FB0DC1257C85006C968F"
}

 

Er komt meer informatie terug voor intern gebruikt AuditCase. Er kan uitgegaan worden van minimaal de volgende informatie:

 

Property name

Value

Type

$linktodocument

Volledige url naar het betreffende document in AuditCase.

String

$id

Unieke sleutel van het document.

String

Klantnaam

De volledige naam van de klant

String

Discipline

Discipline van de acquisitie

String

Volgende actie

Omschrijving volgende actie

String

Datum volgende actie

Datum volgende actie

String

Datum eerste contact

Datum eerste contact

String

 

   

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk