Werken met onderhanden uitgaande correspondentie

Een uitgaand correspondentiestuk, dat nog niet direct verstuurd/verzonden is, kan op een later moment worden bekeken en verwerkt via de startpagina op het tabblad hiervoor: "Uitgaand". 


Acties uitvoeren

Veel acties kunnen worden uitgevoerd door naast de naam van de correspondentie te klikken en vervolgens te kiezen voor "Meer acties.." 

  

mceclip0.png

 

Uitgaand stuk wijzigen 

Wanneer u op de naam van het uitgaand correspondentiestuk klikt krijgt wordt het betreffende document geopend. 

 

Tabblad Algemeen

Op dit tabblad kan eventueel ook op een later tijdstip worden aangegeven welke bijlage op het klantenportaal getoond moet worden.

 

Klik hiervoor Wijzigen en pas de gegevens aan. Kies daarna Bewaren.

 

 

mceclip0.png

 

 

Deze informatie is altijd te raadplegen, ook wanneer het document de status Verzonden heeft en in het klantdossier is gearchiveerd. U kunt De gegevens op dit tabblad niet zelf muteren.

 

Tabblad Algemeen - sectie Dossier

Op dit tabblad kunt u de dossierbestemming aanpassen. Klik hiervoor op Wijzigen. Voer de wijzigingen door en kies voor Bewaren.

  

 dossier_locatie.png 

 

Tabblad Bestanden

Op dit tabblad kunnen bestanden worden aangepast, verwijderd of toegevoegd.

 

Klik hiervoor op Wijzigen en open het document in Word/Excel. Nadat wijzigingen in Office zijn doorgevoerd en opgeslagen keer dan terug naar AuditCase en kies voor Bewaren.

 

bestanden_toevoegen_of_wijzigen.png

 

Verstuurde correspondentie

Wanneer je uitgaande correspondentie hebt verstuurd wordt dit gearchiveerd. Nadat de uitgaande correspondentie verstuurd is kan de inhoud hiervan niet meer gewijzigd worden.  

 

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk