Acties uitvoeren in de uitgaande correspondentie

De onderstaande actie kunt u uitvoeren vanuit Mijn Startpagina - Tabblad Uitgaand.  

 

Om een regel uit te klappen wordt op de lege ruimte naast de 'naam' van het uitgaande correspondentiestuk geklikt.

 

 

mceclip0.png

 

 

 

Door op de 'naam' te klikken wordt het uitgaande correspondentiestuk geopend. Via Acties kan het document ter goedkeuring aan ondertekenaar of aan het secretariaat worden aangeboden.

 

 

mceclip1.png

  

 

N.B. afhankelijk van de rechten en status van het uitgaande correspondentiestuk kunnen acties verborgen of zichtbaar zijn.

 

Wanneer u Acties - Converteer naar e-mail gebruikt, wordt het uitgaande document als bijlage in een e-mailbericht geplaatst. Met dit e-mailbericht kunt u het document aan de klant mailen in plaats van het per post te versturen. Verzending van e-mailberichten kan, afhankelijk van autorisatieinstellingen buiten het secretariaat om.

Mogelijk gemaakt door Zendesk