Verwerking AuditCase verzoeken en ontwikkelcyclus

Dagelijks krijgen wij vragen en verzoeken om wijzigingen door te voeren in AuditCase. Dit kan soms zijn omdat bepaalde functionaliteit niet werkt zoals deze moet werken of omdat er een wens ontstaat voor nieuwe of aangepaste functionaliteit. Deze verzoeken zijn belangrijke input voor nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen in AuditCase en daarom geven we u via dit artikel graag wat meer informatie over onze ontwikkelcyclus.

 

Nieuwe ontwikkelingen via updates

Nadat een update is uitgevoerd, beschikt het kantoor over de nieuwste versie van AuditCase. Deze versie is tijdens de ontwikkeling al uitgebreid getest middels automatische en handmatige tests en wordt ook na de update nog een keer getest. Het is mogelijk dat er ondanks de verschillende tests nog fouten in de versie zitten. Wat gebeurt er met deze fouten, en wanneer en hoe worden ze verwerkt? 

Tickets en issues...

De gevonden fouten worden als tickets aangemaakt in ons supportsysteem. Wanneer deze tickets gereproduceerd en als bug/fout gekwalificeerd zijn, worden deze als ontwikkel issues aangemaakt. Deze issues worden ingepland op een versie van AuditCase.

 

Onwerkbaar of work-around...

Om te bepalen of een fout direct (= zodra verwerkt) wordt opgelost, onderscheiden we verschillende typen fouten/verzoeken. 

  • onwerkbare of flink verstorend fout: deze wordt zo snel mogelijk in een punt release opgenomen en verwerkt op productie (=geïnstalleerde versie).
  • overige fouten / bugs: in de meeste gevallen is er een workaround en wordt de fout op een volgende versie ingepland, en niet verwerkt in productie (zie onderstaande risico's).
  • wens: wensen voor nieuwe functies of aanpassingen worden altijd bekeken en bepaald of deze waardevol zijn voor AuditCase (en andere klanten).

 

Fouten die ernstig verstorend zijn zullen wij trachten direct op te lossen en door te voeren door middel van fixes. In andere gevallen zal bepaald worden of deze via een workaround toch werkbaar zijn of, in sommige gevallen, toch verwerkt worden omdat deze in combinatie met andere wijzigingen mogelijk zijn. Ook kan het zijn dat de impact niet groot is waardoor een fix mogelijk is. Wensen zijn altijd welkom en worden mogelijk meegenomen in een nieuwe versie.

 

Risico's

De reden dat wij niet altijd alle fouten kunnen/zullen verwerken in productie is voornamelijk vanwege het risico dat het met zich meebrengt. Het verwerken van losse wijzigingen heeft als risico dat deze niet de normale ontwikkelcyclus hebben doorlopen en niet zijn mee getest. Dit kan als gevolg hebben dat andere functies niet werken en dat de gevolgen nog vervelender zijn dan ze in eerste instantie waren.

 

Wanneer een issue in een volgende versie meekomt, doorloopt deze de normale cyclus. De functie wordt niet alleen beter getest, maar wordt ook in combinatie met andere verwerkingen opgelost en getest (en ook beter uitgedacht). Normaal gesproken wordt een wijziging enkele malen in het proces getest.

 

AuditCase ontwikkelcyclus en versies

Er werd al gesproken over de cyclus, maar hoe verloopt deze cyclus? Iedere 3 weken wordt er een nieuwe AuditCase versie gemaakt en deze ontwikkelen we door middel van de SCRUM ontwikkelmethode. Bij deze methode wordt gewerkt met een korte (ontwikkel)cyclus om zo beter in te kunnen spelen op veranderende wensen / omstandigheden. De voordelen die wij inmiddels ervaren hebben... 

  • Wensen kunnen snel verwerkt worden in versies 
  • Het (ontwikkel)traject blijft goed beheersbaar en er is duidelijkheid in planning / wijzigingen / nieuwe functies etc.
  • Versies kunnen snel gemaakt worden door het continue verbeteren van het proces en het wegnemen van belemmeringen.

 

Ontwikkeltraject

Het proces dat gedurende de 3 weken doorlopen wordt, gaat in de volgende stappen.

 

  1. Bij de start van de 'sprint' wordt bepaald wat er verwerkt wordt in de versie.
  2. De versie wordt ontwikkeld door het verwerken van losse issues (en per issue getest).
  3. De versie wordt aan het einde van de sprint getest.
  4. De versie wordt 'gebuild' en is klaar voor uitlevering.

 

De versie die wij uitleveren / installeren tijdens de geplande update is de laatst ontwikkelde, beschikbare versie. 

 

Wensen?

Met dit artikel hopen wij u meer informatie te hebben gegeven over hoe de verschillende ontwikkelingen in AuditCase tot stand komen. Wensen van u, als klant, zijn namelijk zeer welkom en vormen een belangrijke basis voor deze nieuwe ontwikkelingen in onze software!

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk