Afas Profit Fiscaal Online

Dit document beschrijft de koppeling met Afas vanuit AuditCase en geeft een toelichting op de functionele randvoorwaarden voor het juist functioneren van de koppeling met AuditCase.

 

Vanuit AuditCase worden klanten naar Afas doorgezet. Het gaat om actieve bedrijven en/of particuliere klanten.


Wanneer een bedrijf of particuliere klant voor de eerste keer wordt doorgezet en nog niet in Afas bestaat, wordt deze aangemaakt. Wanneer een bedrijf of particuliere klant al in Afas aangemaakt is, wordt deze bijgewerkt aan de hand van het klantnummer voor bedrijven en particuliere klanten (met ingang van versie 6.4, daarvoor werkte dit op basis van KvK en BSN nummers).

AuditCase is ‘leidend’ met betrekking tot de data overdracht. Er zullen geen CRM-gegevens teruggelezen worden vanuit Afas naar AuditCase. 


Wanneer Afas het aangeleverde document niet accepteert, komt dit in het overzicht Failed/Error in de koppelingsdatabase. De AuditCase applicatiebeheerder kan in dit overzicht zien welke foutmeldingen vanuit Afas zijn teruggekomen.

 

Welke gegevens worden er gestuurd vanuit AuditCase?

Hieronder ziet u de lijst van alle gegevens die naar Afas worden doorgezet.
Er zijn aantal interne veplichte velden in Afas die in de tabel met ** zijn aangegeven.
Alle andere verplichte velden zijn met * aangegeven.
Het adres is compleet wanneer alle volgende velden zijn ingevuld: Landcode, straat, huisnummer, postcode en woonplaats

 

 

Doelveld Afas Veld/beschrijving AuditCase
   
Technische velden:  
PadAdr (Postadres is adres) ** Vaste waarde "false"
AutoNum (Autonummering) ** Vaste waarde "false"
MatchPer (Persoon vergelijken op) **

Standaard waarde: "0"

Mogelijke andere waarden:
0: Zoek op BcCo
1: BSN
2: Naam + voorvoegsel + initialen + geslacht
3: Naam + voorvoegsel + initialen + geslacht + e-mail werk
4: Naam + voorvoegsel + initialen + geslacht + mobiel werk
5: Naam + voorvoegsel + initialen + geslacht + telefoon werk
6: Naam + voorvoegsel + initialen + geslacht + geboortedatum
7: Altijd nieuw toevoegen

atchOga (Organisatie vergelijken op) **

Standaard waarde: "0"

Mogelijke andere waarden:
0: Zoek op BcCo
1: KvK-nummer
2: Fiscaalnummer
3: Naam
4: Adres
5: Postadres
6: Altijd nieuw toevoegen

BcId (Organisatie/persoon (intern)) ** Vaste waarde "1"
AddressLine2 Leeg laten
addToPortal (Persoon toegang geven tot afgeschermde deel van de portal) ** Vaste waarde "false"
   
Bedrijf en particuliere klantengegevens:  
SeNm (Zoeknaam)  Zoeknaam zowel voor bedrijven als voor particuleren (tabblad Algemeen).
Nm (bedrijfsnaam)  Handelsnaam (tabblad Algemeen).
CcCn (KvK-nummer)  KvK-nummer  (tabblad vakinhoudelijk - accountancy -Algemeen).
CcDa (Datum KvK)(Oprichtingsdatum)

Oprichtingsdatum (tabblad Algemeen - Structuur).

(Toegevoegd in versie 6.9)

NmRg (naam statutair)  Statutaire naam (tabblad Algemeen).
RsRg (Vestiging statutair)  Statutaire vestigingsplaats (tabblad vakinhoudelijk - accountancy -Algemeen).
HoPa (Homepage)  Website (tabblad Contactgegevens - Communicatie).
FiNr (Fiscaalnummer) Afhankelijk van de rechtsvorm wordt of "Fiscaal nummer" of "BSN" of "RSIN" gebruikt.
XpRe (Externe sleuetl) Klantnummer in AuditCase
ViLe (Rechtsvorm)

Rechtsvorm (tabblad Algemeen - Structuur).

(Toegevoegd in versie 6.9)

   
FiNm (Voornaam)  Voornaam (tabblad Persoonsgegevens).
In (Voorletters)  Voorletters (tabblad Persoonsgegevens).
Is (Voorvoegsel)  Voorvoegsel (tabblad Persoonsgegevens).
LaNm (LastName)  Achternaam. Dit wordt samengesteld aan de hand van Aanschrijfwijze.
SpNm (Geboortenaam apart vastleggen) *  Wanner de aanschrijfwijze op 'Eigen naam' staat, is dit veld false. Anders is true (tabblad Correspondentie)..
ViUs (Naamgebruik)  Aanschrijfwijze (tabblad Correspondentie).
IsBi (Voorv. geb.naam)  Voorvoegsel (tabblad Persoonsgegevens).
NmBi (Geboortenaam)  Geslachtsnaam (tabblad Persoonsgegevens).
IsPa (Voorvoegsel partner)  Voorvoegsel (tabblad Partnergegevens privé).
NmPa (Geboortenaam partner)  Geslachtsnaam (tabblad Partnergegevens privé).
ViGe (Geslacht)  Geslacht (tabblad Persoonsgegevens).
DaBi (Geboortedatum)  Geboortedatum (tabblad Persoonsgegevens).
SoSe (SocialSecurityNumber)  BSN nummer (tabblad Persoonsgegevens).
DaDe (Overlijdingsdatum)  Overlijdingsdatum (tabblad Persoonsgegevens).
TeNr (Telefoonnummer werk)  Het eerste telefoonnummer (tabblad Contactgegevens - Communicatie).
TeN2 (Telefoonnummer prive) Het tweede telefoonnummer (tabblad Contactgegevens - Communicatie).
FaNr (Faxnummer)  Faxnummer
MbNr (Mobiel werk)  Mobiel nummer (tabblad Contactgegevens - Communicatie)
EmAd (E-mail werk)  E-mailadres (tabblad Contactgegevens - Communicatie)
Corr (Correndondentie) *   Vaste waarde "false"
Face (Facebook)  Vanaf versie 7.3 zetten wij dit veld niet meer door.
Link (LinkedLn) Vanaf versie 7.3 zetten wij dit veld niet meer door.
TwTr (Twitter)  Vanaf versie 7.3 zetten wij dit veld niet meer door.
   
Bezoekadres:  
CoId (Land code)*  Land code tabblad Contactgegevens - Adressen).
PbAd (Is dit postbusadres) Vaste waarde "false"
StAd (Toev. voor straat)  Vaste waarde "" (leeg)
Ad (Straat)*  Straatnaam (tabblad Contactgegevens - Adressen).
HmNr (Huisnummer)*  Huisnummer (tabblad Contactgegevens - Adressen).
HmAd (Toev. aan huisnr.)  Huisnummertoevoeging (tabblad Contactgegevens - Adressen).
ZpCd (Postcode)*  Postcode (tabblad Contactgegevens - Adressen).
Rs (Woonplaats)*  Woonplaats
AdAd (Adres toevoeging)  Vaste waarde "" (leeg)
BeginDate (Ingangsdatum adreswijziging)  Vaste waarde "" (leeg)
ResZip (Zoek woonplaats bij postcode)  Vaste waarde "false"
   
   
Postadres:  
CoId (Land code)*  Land code tabblad Contactgegevens - Adressen).
PbAd (Is dit postbusadres)  Wanneer straatnaam 'postbus' is, is dit veld true, anders false.
StAd (Toev. voor straat)  Vaste waarde "" (leeg)
Ad (Straat)*  Straatnaam (tabblad Contactgegevens - Adressen).
HmNr (Huisnummer)*  Huisnummer (tabblad Contactgegevens - Adressen).
HmAd (Toev. aan huisnr.)  Huisnummertoevoeging (tabblad Contactgegevens - Adressen).
ZpCd (Postcode)*  Postcode (tabblad Contactgegevens - Adressen).
Rs (Woonplaats)*  Plaats (tabblad Contactgegevens - Adressen).
AdAd (Adres toevoeging)  Vaste waarde "" (leeg)
BeginDate (Ingangsdatum adreswijziging)  Vaste waarde "" (leeg)
ResZip (Zoek woonplaats bij postcode)  Vaste waarde "false"
   
   
   
   

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk