Exact Online

Dit document beschrijft de koppeling met Exact Online vanuit AuditCase en geeft een toelichting op de functionele randvoorwaarden voor het juist functioneren van de koppeling met AuditCase.

 

Vanuit AuditCase worden klanten naar Exact Online doorgezet. Het gaat om actieve bedrijven en/of particuliere klanten.


Wanneer een bedrijf of particuliere klant voor de eerste keer wordt doorgezet en nog niet in Exact Online bestaat, wordt deze aangemaakt. Wanneer een bedrijf of particuliere klant al in Exact Online aangemaakt is, wordt deze bijgewerkt aan de hand van het klantnummer.

 

AuditCase is ‘leidend’ met betrekking tot de data overdracht. Er zullen geen CRM-gegevens teruggelezen worden vanuit Exact Online naar AuditCase. 


Wanneer Exact Online het aangeleverde document niet accepteert, komt dit in het overzicht Failed/Error in de koppelingsdatabase. De AuditCase applicatiebeheerder kan in dit overzicht zien welke foutmeldingen vanuit Exact Online zijn teruggekomen.mceclip0.png

 

'Geen klant meer' klanten:

Vanaf de versie 8.6 worden GKM klanten ook doorgezet.
Wanneer de status van de klant 'Geen klant meer' wordt, wordt de klant nog steeds doorgezet naar Exact Onlie. In dit geval wordt het veld "EindDatum" in de Exact Online gevuld met het veld "Einde relatie" vanuit AuditCase. 

 

Welke gegevens worden er gestuurd vanuit AuditCase?

Hieronder ziet u de lijst van alle gegevens die naar ExactOnline worden doorgezet.

Doelveld ExactOnline Veld/beschrijving AuditCase
divisionHid* De administratie code in ExactOnline
divisionDescription* De naam van de administratie in ExactOnline.
Code Klantnummer
Name Voor bedrijven is dit de Handelsnaam. Bij particuliere klanten is dit de volledige naam.
SearchCode Zoeknaam.
Enddate Datum einde relatie.

Status (StatusCustomer)
(values: A=None, S=Suspect, P=Prospect, C=Customer)

Vaste waarde "C" (Customer, omdat we alleen actieve klanten overzetten momenteel)
ChamberOfCommerce KvK-nummer
BankAccount Banknummer
BICCode BIC/Swift
VATNumber Wanneer "OB nummer FE" is ingevuld, wordt dit gebruikt. Anders OB nummer.
Language Taalcode.
Email Vanaf versie 8.0 wordt alleen het facturatie e-mailadres verstuurd. Er wordt niet meer gekeken naar 
het e-mailadres op contactgegevens/privé.
Fax Faxnummer
Phone Het eerste telefoonnummer (Telefoonnummer (1)).
Website Website
   
Bezoekadres:  
AddressLine1 Straatnaam + huisnummer + huisnummer toevoeging (Vestiging/woonadres).
AddressLine2 Gebouw (Vestiging/woonadres).
Postcode Postcode (Vestiging/woonadres).
City Plaatsnaam (Vestiging/woonadres).
Country Landcode (Vestiging/woonadres).
   
Postadres:  
Mainadress_post Standaard is dit true.
AddressLine1_post Straatnaam + huisnummer + huisnummer toevoeging (Correspondentieadres).
AddressLine2_post Gebouw (Correspondentieadres).
Postcode_post Postcode (Correspondentieadres).
City_post Plaatsnaam (Correspondentieadres).
Country_post Landcode (Correspondentieadres).
   
Facturatieadres:  
Mainadress_fact Standaard is dit true.
AddressLine1_fact Straatnaam + huisnummer + huisnummer toevoeging (facturatieadres). Wanneer het facturatieadres leeg is, dan worden de gegevens van het correspondentieadres gebruikt.
AddressLine2_fact Gebouw i(facturatieadres). Wanneer het facturatieadres leeg is, dan worden de gegevens van het correspondentieadres gebruikt.
Postcode_fact Postcode (facturatieadres). Wanneer het facturatieadres leeg is, dan worden de gegevens van het correspondentieadres gebruikt.
City_fact Plaatsnaam (facturatieadres). Wanneer het facturatieadres leeg is, dan worden de gegevens van het correspondentieadres gebruikt.
Country_fact Landcode (facturatieadres). Wanneer het facturatieadres leeg is, dan worden de gegevens van het correspondentieadres gebruikt.
   

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk