Webservices.nl update service

Een specifiek onderdeel van de Webservices.nl koppeling is de aansluiting op de zogenaamde "Update service" van Webservices.nl

 

Webservices.nl heeft alle gegevens van de KvK in een eigen database zitten. Die gegevens worden door AuditCase opgehaald en in de klantkaart getoond en opgeslagen, zodat u zelf daarop verrijking kunt doen om tot een volledig gevulde AuditCase klantkaart te komen.

 

In die Webservices.nl database wordt echter ook bijgehouden wanneer er gewijzigde gegevens van de KvK zijn verkregen en wanneer AuditCase de gegevens heeft opgehaald. Op die manier 'weet' Webservices.nl of de gegevens in AuditCase nog up-to-date zijn. Ofwel, indien AuditCase aan Webservices.nl vraagt of de laatst opgehaalde gegevens nog actueel zijn, zal Webservices.nl een 'ja' of een 'nee' teruggeven aan AuditCase. Dit heet dus de "update service".

  

In AuditCase wordt op twee manieren gebruik gemaakt van de update service:

 

1. Bij het ophalen van gegevens door de gebruiker in AuditCase.

Het ophalen van gegevens door de gebruikers is beschreven in dit wiki document: Webservices.nl

 

Indien het webservices.nl profiel is aangegeven dat gebruik gemaakt moet worden van de update service, zal AuditCase eerst aan Webservices.nl vragen of er mutaties vanuit de KvK geweest zijn. Afhankelijk van de uitkomst zal AuditCase reeds eerder opgevraagde gegevens in de klantkaart van AuditCase zetten, indien er geen mutatie vanuit de KvK is geweest. Als er wel een mutatie is geweest, zal eerst een opvragen uit Webservices.nl gedaan worden waarna deze gegevens in de klantkaart getoond worden. Deze werking is efficiënt en kostenbesparend.

 

2. Periodiek controleren en bijwerken van gegevens in AuditCase door een achtergrond proces.

Het achtergrond proces controleert periodiek voor alle ooit eerder opgehaalde KvK nummers of de in AuditCase opgeslagen gegevens nog actueel zijn. Alleen indien er een mutatie heeft plaatsgevonden, wordt de data van de desbetreffende klant opnieuw opgehaald en opgeslagen in een tussendatabase. 

 

Standaard staat deze optie (periodiek controleren en bijwerken) uit. In overleg met de klant kan deze optie worden aangezet en de frequentie ingesteld.

 

Het bijwerken van de klantkaarten vanuit de tussendatabase is een handmatige actie, uit te voeren door een functioneel beheerder of de systeembeheerder en kan gestart worden na het periodiek controleren en bijwerken van de tussendatabase.

 

Bij het periodiek controleren en bijwerken van gegevens in AuditCase vindt het bijwerken plaats buiten het blikveld van de gebruikers. Omdat het ook een bekend feit is dat de gegevens bij de KvK niet altijd tijdig bijgewerkt worden door de bedrijven, kiezen veel gebruikers van de update service ervoor om niet alle beschikbare gegevens bij te werken. Bijvoorbeeld de bedrijfsnaam en de adressen worden vaak niet automatisch bijgewerkt via het achtergrond proces.

 

Welke velden wel bijgewerkt moeten worden, wordt in samenspraak met Change to Comm en de gebruikers ingesteld.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk