PinkWeb koppeling

Er is een koppeling met de PinkWeb Portal vanuit AuditCase. Deze koppeling betreft twee onderdelen: CRM en Dossier. Dit document geeft een toelichting op de functionele randvoorwaarden voor het juist functioneren van de CRM-koppeling met AuditCase.

AuditCase is ‘leidend’ met betrekking tot de data overdracht. Er zullen geen klantgegevens teruggelezen worden vanuit PinkWeb naar AuditCase. 

 

Klanten kunnen wel documenten via PinkWeb uploaden naar AuditCase.

 

Wanneer een klant naar PinkWeb wordt doorgezet, wordt tegelijkertijd gecontroleerd naar de bijbehorende contactpersonen. Contactpersonen die ooit vanuit AuditCase zijn doorgezet en niet in dit verzoek zijn meegenomen, moet vanuit PinkWeb worden verwijderd. Daarvoor wordt een verzoek gedaan aan PinkWeb om ze te verwijderen. 


De naam/wachtwoord combinatie voor de klantgebruikers zal door PinkWeb naar de klant gestuurd worden en wordt niet binnen AuditCase bijgehouden.

 

Wanneer PinkWeb het aangeleverde document niet accepteert, komt dit in het overzicht Failed/Error in de koppelingsdatabase. De AuditCase applicatiebeheerder kan in dit overzicht zien welke foutmeldingen vanuit PinkWeb zijn teruggekomen.

 

'Geen klant meer' klanten:

Wanneer de status van de klant in AuditCase van "Klant" naar de status "Geen klant meer" wordt veranderd of op het tabblad beheer wordt de koppeling uitgeschakeld (op Nee gezet), wordt de klant ook uit  PinkWeb verwijderd.


Welke gegevens worden er gestuurd vanuit AuditCase?
Hieronder ziet u de lijst van alle gegevens die naar PinkWeb worden doorgezet

Doelveld PinkWeb Veld/beschrijving AuditCase
access_right Standaard is dit leeg.
bsn_number BSN-nummer
client_id Klantnummer
Email E-mailadres dat onder Communicatie staat.
Fax Faxnummer
fiscal_number Wanneer "VPB nummer FE" is ingevuld, wordt dit gebruikt. Anders afhankelijk van de rechtsvorm wordt of "Fiscaal nummer" of "BSN" of "RSIN" gebruikt.
Inifix Voorvoegsel (rekening gehouden met aanschrijfwijze).
Initials Voorletters van de particuliere klant.
kvk_number KvK-nummer
module_id Standaard is dit leeg.
Name Voor bedrijven is dit de Handelsnaam. En bij particuliere klanten is dit de volledige naam.
number_of_fiscal_units Voor bedrijven is dit 3. En bij particuliere klanten is dit 2.
Phone Het eerste telefoonnummer dat onder Contactgegevens staat.
refer_id Klantnummer
show_client_id Klantnummer
SurName Achternaam (rekening gehouden met aanschrijfwijze).
Vatlh_number LH nummer onder het tabblad fiscaal (zonder NL)
Vatob_number

Wanneer "Onderdeel van fiscale eenheid" en "Gebruik FE nr in koppeling naar portal" op Ja staan, wordt Btw-nummer FO gebruikt, wanneer "Btw-nummer FE" is ingevuld.  Anders Btw-nummer.


Dit wordt altijd zonder NL doorgezet (want het is een OB nummer geen Btw-nummer).

 

 

webcase_id Klantnummer
sbi_code SBI code
suboffice_name Kantoor
   
Bezoekadres:  
physical_street Straatnaam. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres.
physical_number Huisnummer. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres.
physical_addition Huisnummer toevoeging. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres.
physical_zipcode Postcode. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres.
physical_place Plaatsnaam. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres.
 physical_country  Land. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres.
   
 Postadres:  
postal_street Straatnaam in het correspondentieadres.
postal_number Huisnummer in het correspondentieadres.
postal_addition Huisnummer toevoeging in het correspondentieadres.
postal_zipcode Postcode in het correspondentieadres.
postal_place Plaatsnaam in het correspondentieadres.
postal_country Land in het correspondentieadres.
   
Contactpersoon:  
sign_bsn_number BSN nummer van de contactpersoon.
sign_username Complete naam van de contactpersoon
sign_user_id Complete naam van de contactpersoon
sign_mobilephone Eerst wordt gekeken naar het mobiele telefoonnummer in Bedrijfsgegevens. Wanneer dit niet leeg is wordt dit gebruikt. Indien de signer een contactpersoon is die niet gekoppeld is aan een hoofdcontactpersoon dan wordt er geen mobiel nummer uitgewisseld. Anders wordt naar het telefoonnummer in Privégegevens gekeken. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.
sign_refer_id DocumentId. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan wordt de documentid van de hoofdpersoon gebruikt.
sign_phone Eerst wordt gekeken naar het telefoonnummer direct in het tabblad Bedrijfsgegevens. Wanneer dit niet leeg is wordt dit gebruikt. Anders wordt naar het eerste telefoonnummer in Privégegevens gekeken. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.
sign_record_change_date Datum van de laatste wijziging in het document.
sign_disable_login Wanneer dit op "1" staat, krijgt de gebruiker bij het aanmaken van het contactpersoon document geen e-mail. Anders wel.
sign_email * Eerst wordt gekeken naar het e-mailadres in Bedrijfsgegevens. Wanneer dit niet leeg is wordt dit gebruikt. Anders wordt naar het e-mailadres in Privégegevens gekeken. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.
sign_source_form Formuliernaam
sign_firstname Voornaam van de contactpersoon. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.
sign_initials Initialen van de contactpersoon. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.
sign_surname Achternaam van de contactpersoon. Wanneer de contactpersoon is overleden, komt een "Erven Van" bij de achternaam. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.
sign_infix Tussenvoegsel van de contactpersoon. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.
sign_gender Geslacht van de contactpersoon. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.
sign_lang De taal van de contactpersoon. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.

* Verplicht veld
 
N.B. Let op: de bovenstaande velden worden in het exportprofiel bepaald en kunnen dus per kantoor ingesteld worden en dus ook afwijken!


Welke klanten worden meegenomen in de koppeling?
Een Bedrijf of een Particuliere klant wordt doorgegeven als 'cliënt' wanneer in AC Relatie aangevinkt staat dat de klant "Portal gebruiker is". Ditzelfde veld moet ook bij een contactpersoon aangegeven worden.

 

Voor het goed doorzetten naar Pinkweb van de juiste adres/telefoongegevens van de klant is de verbinding tussen klant, contactpersoon en eventueel hoofdcontactpersoon van belang. Zie hiervoor de functionele beschrijving van de koppeling: hier...

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk