Acquisitie

De registratie van acquisities wordt bijgehouden in de module: Taken en acquisitie.


Definities:
Om te beginnen enkele definities van terminologie zoals deze binnen AuditCase gehanteerd wordt:

 • Suspects/Prospects/Klanten/Geen Klant Meer: dit zijn de belangrijkste statussen die klanten mogelijkerwijs doorlopen. In al deze statussen is het mogelijk om acquisities te registreren.
 • Acquisities: dit zijn registraties van één of meer concrete acties die bij/voor klanten lopen en waar opvolging ofwel bewaking op nodig is.


Raadplegen:
Er zijn twee manieren om acquisities te raadplegen in AuditCase:


a. Vanuit de startpagina (zowel persoonlijk als via de klant weergave):

acquisitie_weergave.png

Hier worden alle actieve registraties getoond. Door op een regel te klikken kan het acquisitieformulier geopend worden.

 

b. Vanuit overkoepelend perspectief: open in het hoofdmenu onder AuditCase – Acquisitiemodule:

open_het.png

 

Hier zijn alle registraties over alle suspects/prospects/klanten te zien in de verschillende overzichten:

overzicht_acquisitie.png

 

Toelichting van de selecties in de overzichten:

 • Acquisitie dashboard: geeft een visueel overzicht van de acquisitie binnen het bedrijf over verschillende categorieën. 
 • Acquisities per fase: alle registraties gecategoriseerd op fase van de acquisitie. Totalen per kantoor en fase.
 • Acquisities per klant: alle registraties gecategoriseerd op klantnummer/naam. Totalen per klant.
 • Acquisities reden afwijzing: overzicht van afwijzingen en redenen. 
 • Actuele acquisitie: de acquisities die nog een verder vervolgactie kennen. Totalen per kantoor en periode.
 • Actuele acquisitie volgen: de acquisities waar een vervolgactie voor klaar staat, gesorteerd op datum opvolgactie. 
 • Actuele prospects: alle registraties gecategoriseerd op klantnummer/naam alleen voor prospects.
 • Actueel per medewerker: overzicht van alle open acquisitie per medewerker.
 • Geen klant meer: alle registraties gecategoriseerd op klantnummer/naam alleen voor gkm-ers.
 • Omzetprognose: de totale omzetprognose voor nog actuele acquisities gecategoriseerd per kantoor. Totalen per kantoor.
 • Sales funnel: overzicht per fase

 

Registratie:
Toelichting bij de registratie van een acquisitie:

registratie.png

 

 • Discipline: het vakgebied waar de acquisitie betrekking op heeft.
 • Datum eerste contact: datum veld, kan gebruikt worden om doorlooptijden te onderzoeken
 • Omzetprognose: bedrag in euro’s met de inschatting voor de omzet voor uw kantoor.
 • Slagingskans: indicatie van de waarschijnlijkheid dat het een opdracht wordt.
 • Volgende actie: de beschrijving van de eventuele vervolgactie. De acties die beginnen met code A9 worden gezien als ‘eindstadium’ voor sommige overzichten (bv. Geen – niet gekregen, Geen – gevallen). De rest van de acquisities blijft actueel.
 • Fase: dit veld wordt automatisch gevuld door het vullen van de volgende actie. In de tabellendatabase zijn alle volgende acties gekoppeld aan een fase. In omschrijving2 wordt de code van de bijbehorende fase geregistreerd.
 • Datum volgende actie: datum veld, kan gebruikt worden om te monitoren wanneer een volgende actie gedaan dient te worden.
 • Kanaal van verkrijging lead: via welke klant of relatie is deze acquisitie gestart.
 • Datum offerte: datum veld, kan gebruikt worden om te monitoren of er gereageerd wordt op uitstaande offertes.
 • Beschrijving - voeg datum en naam in: opmerkingen tijdens het acquisitietraject kunnen hiermee eenvoudig geregistreerd worden ter referentie later in het salestraject.

 

Nieuwe functie's.

Vanaf versie 8.8 zijn er nieuwe functies toegevoegd aan acquisitie. Zie hiervoor het artikel:

Acquisitie (vanaf versie 8.8)

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk