Klantregistratie - clusterstructuur

De klantregistratie in AuditCase is bijzonder belangrijk voor het goed functioneren van de koppelingen.

 

Vaak hebben klanten onderling relaties met elkaar. Zo kunnen klanten onderling in een clusterstructuur zitten en/of in een wwft structuur en/of in een levenspartnerstructuur. Dit artikel gaat over de clusterstructuur (voorheen groepen en groepsstructuur genoemd).

 

Clusterstructuur

Naast de meer bekende wwft-structuur is het in AuditCase ook mogelijk een clusterstructuur te registreren. Daarbij worden klantregistraties (bedrijven en/of personen) aan elkaar gekoppeld tot een cluster.

De criteria waarop een klant tot een cluster behoort zijn niet door AuditCase voorgeschreven. Doorgaans worden klanten bij elkaar in een cluster opgenomen omdat ze ‘iets’ met elkaar hebben.

Het samenstellen van een cluster wordt in twee stappen gedaan:

  1. Aanwijzen van het clusterhoofd
  2. Koppelen van de clusterleden aan het clusterhoofd.

 

N.B. is het niet mogelijk om een clusterhoofd zelf weer lid te maken van een andere cluster. Ook is het niet mogelijk om een lid aan meerdere clusters te koppelen.

 

Clusterstructuur: het hoofd

Iedere klant die nog geen clusterhoofd is en ook nog niet als clusterlid is opgenomen in een cluster, is een potentieel clusterhoofd. Dit geldt voor bedrijven als personen (klanten).

T.a.v. het beheer van een cluster, is het aan te raden een klant als clusterhoofd aan te wijzen voor de AuditCase clusterstructuur die de ‘spil’ is binnen een clusterklanten. Logische voorbeelden zijn het hoofd van de fiscale eenheid of de hoogste moeder van een setje klanten.

 

Tabblad "Algemeen" Sectie  "Structuur"

Een clusterhoofd wordt gedefinieerd in de klantkaart op het tabblad 'Algemeen' via het veld 'Is clusterhoofd'. Zet deze op “Ja” en sla de klant weer op.

mceclip0.png

 

Clusterstructuur: de leden

Iedere klant die nog geen clusterhoofd is en ook nog niet als clusterlid is opgenomen in een cluster, is een potentieel clusterlid. Dit geldt ook voor klanten zowel bedrijven als personen (klanten).

 

Een clusterlid wordt gedefinieerd in de klantkaart. Op het tabblad “Algemeen" sectie "Structuur” is een veld “Is clusterhoofd”. Kies voor “Nee” en er zal een extra veld getoond worden: “Kies clusterhoofd”.  Er kan dan gekozen worden uit alle clusterhoofden die in AuditCase reeds zijn vastgelegd. Het zoeken kan op de standaard waarden van klantnummer, klantnaam en zoeknaam van de klant.

 

Na het kiezen van de juiste klant, wordt de klantkaart opgeslagen om de koppeling vast te leggen.

 

 

Clusterstructuur raadplegen

Een clusterstructuur is zichtbaar in AuditCaseStart onder het kopje “Cluster” met daarbij het aantal leden in de cluster. De geselecteerde klant is vetgedrukt.

  

mceclip1.png

 

Clusterstructuur opheffen

Het opheffen van een clusterstructuur wordt gedaan door alle leden afzonderlijk 'los te koppelen' en desgewenst meteen opnieuw te koppelen aan een nieuw hoofd.

Het verwijderen van de registratie wordt gedaan door de klant te verwijderen in het veld “Kies clusterhoofd” en vervolgens het veld “Clusterhoofd” op “N.v.t.” te zetten.

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk