Een Microsoft Office sjabloon toevoegen aan AuditCase

In AuditCase kan gebruik gemaakt worden van Microsoft Office sjablonen om documenten aan te maken.

 

Om met sjablonen te werken, moet deze opgenomen worden in de Office sjablonen database. Deze is te vinden onder het AuditCase menu in de startpagina.

 

Per sjabloon kunnen er veel instellingen aan/uitgezet worden. Zie hieronder een voorbeeld invulling van een sjabloon op het tabblad Algemeen:

voorbeeld_suppletie.png

 

Op het tabblad Bestanden moet het Microsoft Office sjabloon opgeslagen worden:voorbeeld_suppletie_2.png

 

Op het tabblad Dossier kan een voorkeur voor de dossierlocatie worden opgegeven voor het sjabloon.

opslag_locatie.png

 

 

Vanaf versie 4.0 worden diverse formaten sjablonen ondersteund:

- Microsoft Word: dotx, dotm.

- Microsoft Excel: xltx, xltm.

De voorkeur heeft het werken met dotx en xltx, omdat dit het beste aansluit bij de beveiligingsinstellingen van je browser en dus geen extra meldingen geeft. Bovendien is dit de aanbevolen manier van werken met sjablonen vanuit Microsoft.

 

Automatisch PDF laten aanmaken
Voor het automatisch aanmaken van PDF bestanden is de applicatie AuditCaseConnector benodigd. Deze dient geïnstalleerd te worden op elke werkplek.


Daarnaast is het nodig dat er een veld "createPDF" wordt toegevoegd aan het sjabloon. Dit veld zorgt ervoor dat alle documenten die gemaakt worden op basis van het sjabloon automatisch een .PDF bestand meekrijgen tijdens het opslaan.
Om deze documentwaarde in te stellen op het sjabloon volg de volgende stappen:

1. Open en sjabloon in Word en ga naar Bestand > Info > Eigenschappen > Geavanceerde eigenschappen.

2. Ga naar tab 'Aangepast' en vul 'CreatePDF' in achter het veld Naam. Vul in het veld 'Waarde' de tekst 'Ja' in. Druk vervolgens op Toevoegen en Ok om de waarde toe te voegen.

Om een veld uit te wisselen met AuditCase kan een 'bladwijzer' opgenomen worden in Word die de naam van het veld in AuditCase krijgt.

In Excel is het voldoende op de celnaam aan te passen naar de veldnaam in AuditCase. Let op dat in tenminste 1 van de cellen waar een celnaam aan gegeven is, ook een waarde in het veld staat. Dit wordt overschreven bij de velduitwisseling, maar is noodzakelijk om de uitwisseling te starten.

Voor een overzicht welke velden er beschikbaar zijn, raadpleeg dit overzicht.

 

N.B. Let verder op de opmaak van een opmaak stijlen toepassen

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk