Alure

Dit document beschrijft de koppeling met Alure door middel van een exportbestand vanuit AuditCase en geeft een toelichting op de functionele randvoorwaarden voor het juist functioneren van de koppeling met AuditCase.

 

Per dag wordt er één exportbestand aangemaakt met een csv formaat die naar Alure moet worden geëxporteerd. Dit export bestand bevat de gegevens van bedrijven en/of particuliere klanten die aan de bepaalde criteria voldoen.

 

Wanneer een bedrijf of particuliere klant voor de eerste keer wordt geëxporteerd en nog niet bestaat in Alure, wordt deze in Alure aangemaakt. 
Wanneer een bedrijf of particuliere klant al in Alure aangemaakt is, wordt deze bijgewerkt.

 

AuditCase is 'leidend' met betrekking tot de data overdracht. Er zullen geen gegevens teruggelezen worden vanuit Alure naar AuditCase

 

AuditCase maakt het exportbestand op de harde schijf. In het profieldocument kan de naam en de locatie van exportbestand ingesteld worden. Alure importeert dit bestand vanuit de harde schijf. Daardoor is er geen interactieve koppeling tussen Alure en AuditCase. AuditCase heeft geen logging met betrekking tot welke fouten zijn opgetreden tijdens het importeren in Alure.

 

'Geen klant meer' klanten:

Wanneer de status van de klant 'Geen klant meer' wordt, wordt de klant nog steeds geëxporteerd. In dit geval wordt de 'Vervallen client code' in Alure gevuld met het veld "1".

 

Welke gegevens worden er gestuurd vanuit AuditCase?

Hieronder ziet u de lijst van alle gegevens die naar Alure worden doorgezet.

Doelveld Alure (Kolom beschrijving) Veld/beschrijving AuditCase
Clientnummer Klantnummer.
Zoeknaam Zoeknaam.
Naam Voor bedrijven is dit de Handelsnaam. En bij particuliere klanten is dit de achternaam.
Voorvoegsel Titel (voor de naam).
Tusenvoegsel Tussenvoegsel.
Achtervoegsel Titel (achter de naam).
Voorletters Initialen.
Voornaam Voornaam.
Naam overzicht De eerste 35 karakters van de handelsnaam of achternaam.
Straat Straatnaam in het facturatieadres. Wanneer het facturatieadres leeg is, dan worden de gegevens van het correspondentieadres gebruikt.
Huisnummer Huisnummer in het facturatieadres. Wanneer het facturatieadres leeg is, dan worden de gegevens van het correspondentieadres gebruikt.
Huisnummer toevoeging Huisnummer toevoeging in het facturatieadres. Wanneer het facturatieadres leeg is, dan worden de gegevens van het correspondentieadres gebruikt.
Postcode Postcode in het facturatieadres. Wanneer het facturatieadres leeg is, dan worden de gegevens van het correspondentieadres gebruikt.
Plaats Plaatsnaam in het facturatieadres. Wanneer het facturatieadres leeg is, dan worden de gegevens van het correspondentieadres gebruikt.
Telefoonnummer Het eerste telefoonnummer (Telefoonnummer (1)).
Faxnummer Faxnummer.
e-mail E-mailadres die onder Communicatie staat.
Relatie type Type relatie. Bijvoorbeeld voor bedrijven BED, voor particulieren PAR, voor bedrijfsrelatie/particulierrelatie CRE.
Organisatie code Organisatie code.
Verantwoordelijkkantoor Kantoor.
Administrative unit code Administratieve eenheid code.
Declarant Declarant.
BTWCode BTW code.
Productieve uren toestaan Standaard is dit "1".
Improductieve uren toestaan Standaard is dit "1".
Titulatuur code Titulatuur. Voor Nederland is dit DHR of MW. Voor niet Nederland is dit MR of MRS. Bij overleden klant is dit EVH of EVM.
Vervallen client code Bij de status "Geen klant meer" is dit "1". Anders "0".
BTW-nummer

Wanneer "Btw-id" in het tabblad Fiscaal is ingevuld, wordt dit gebruikt. Anders "Btw-nummer".

 

BIK SBI code.
Rechtsvorm Rechtsvorm.
Declareren bij Het veld "Facturatie aan" (tabblad intern - facturatie).
Verdichten clienten Standaard is dit "-1".
CP Achternaam Wanneer "Ter attentie van gebruiken in adressering" van hoofdcontactpersoon voor facturatie op Ja staat, wordt "Ter attentie van" gebruikt. Anders de achternaam.
CP Voorvoegsel Titel (voor de naam) van hoofdcontactpersoon voor facturatie.
CP Tussenvoegsel Tussenvoegsel van hoofdcontactpersoon voor facturatie.
CP Achtervoegsel Titel (achter de naam) van hoofdcontactpersoon voor facturatie.
CP Voorletters Initialen van hoofdcontactpersoon voor facturatie.
CP Roepnaam Voornaam van hoofdcontactpersoon voor facturatie.
CP Straat Straatnaam in het correspondentieadres van hoofdcontactpersoon voor facturatie.
CP Huisnummer Huisnummer in het correspondentieadres van hoofdcontactpersoon voor facturatie.
CP Huisnummer toevoeging Huisnummer toevoeging in het correspondentieadres van hoofdcontactpersoon voor facturatie.
CP Postcode Postcode in het correspondentieadres van hoofdcontactpersoon voor facturatie.
CP Plaats Plaatsnaam in het correspondentieadres van hoofdcontactpersoon voor facturatie.
CP Telefoonnummer Telefoonnummer van hoofdcontactpersoon voor facturatie.
CP E-mail E-mailadres van hoofdcontactpersoon voor facturatie.
CP Titulatuur Titulatuur van hoofdcontactpersoon voor facturatie.
CP Geslacht Geslacht van hoofdcontactpersoon voor facturatie.
Land code Land code.
Organisatie code Organisatie code.
Vestigingscode verantwoordelijk kantoor code.
Profitcentercode Administratieve eenheid code.
Declarant Personeelsnummer van declarant.
Vennootnummer Personeelsnummer van verantwoordelijk vennoot.
NVT N.v.t.
NVT N.v.t.
NVT N.v.t.
NVT N.v.t.
Aanbrenger Standaard is dit leeg.
Blokkeren muteren Werkstop.
Taalcode Taal code
CP Mobiele nummer Mobielnummer van hoofdcontactpersoon voor facturatie.
CP Faxnummer Faxnummer van hoofdcontactpersoon voor facturatie.
NVT N.v.t.
NVT N.v.t.
NVT N.v.t.
Banknummer Banknummer.
Clustertype Standaard is dit 10.
Clusternaam Wanneer "Kies groepshoofd" in het tabblad algemeen-structuur is gevuld, wordt het bijbehorende klantnummer gebruikt. Anders het klantnummer van klant zelf.
CP ErvenVan Erven van hoofdcontactpersoon voor facturatie.

 

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk