Release notes 8.5

18279 - Dossierstuk - Sjabloon aanmaken niet mogelijk in het verzameldossier

Door het functioneler maken van het verzameldossier is het nu ook mogelijk om naast dossierstukken ook dossierstukken op basis van een sjabloon aan te maken.

 

verzameldossierActies.png

 

 

18139 - Bijlagen vervangen

In AuditCase is het gemakkelijker geworden om een nieuwe versie van een bijlage aan een dossierstuk te koppelen. Het verwijderen van een bijlage op een dossierstuk is gewijzigd. Na het klikken op het prullenbakje blijft de bijlage nog wel zichtbaar in de lijst, echter doorgestreept. Aan de rechterkant onder de kolom status is zichtbaar dat de bijlage gemarkeerd is voor verwijderen. 

Wanneer er nu een nieuwe versie van het bestand wordt toegevoegd dan krijg u de vraag om het bestand te vervangen. Dit werkt overigens ook als het oude bestand niet eerst wordt verwijderd (ook in vorige versies).

 

Om de verwijder markering ongedaan te maken drukt u op het 'ongedaan maken'  knopje.

 

 

 

 

18105 - Gekoppelde Relatie / Bedrijf in een "Relatie van klant" kan zonder controle worden verwijderd

Er is een controle actief op het moment dat een klant en/of relatie wordt verwijderd, of er nog zogenaamde "Relatie van klant" koppelingen actief zijn. Als dit zo is dan vraagt het systeem eerst om deze verbinding te verbreken.

 

 

17921 - Gebruikersbeheer centraliseren en vereenvoudigen

We zijn bezig om verschillende aanpassingen door te voeren om het gebruikers beheer te vereenvoudigen. In deze versie zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

 

  • Configuratie van de koppeling met uw e-mail is verhuisd naar uw persoonlijke profiel

 

 

  • Uw laatst opgeslagen onderteken gegevens kunt u aanpassen in uw persoonlijke profiel.

 

  • Een beheerder heeft toegang tot alle profielen en server configuratie via een nieuw menu item beheer.

 

 

18191 - Wwft tabblad bij klant-persoon en contactpersoon zichtbaar maken voor de rol Wwft

Het tabblad Wwft op de Klant-Persoon klantkaart en de contactpersoonkaarten is nu ook zichtbaar met de rol [Wwft].

 

 

11517 - De aanschrijving (Geachte mevrouw.....) volgt niet de regels van de nederlandse taal

Enkele aanpassingen zijn doorgevoerd met betrekking tot aanschrijving:

 

  • Het koppelteken tussen de twee achternamen in de adressering mogen geen spaties omheen staan (mevr. Janssen-De Jong).

 

  • De aanhef gebruikt alleen de eerste achternaam. Een brief aan mevrouw Jansen-de Jong begint met Geachte mevrouw Jansen.

 

 

18183 - Geen klant meer klanten worden niet doorgezet naar Qics Milestones

Wanneer de status van de klant 'Geen klant meer' wordt, wordt de koppeling naar Qics Milestones in de klantenkaart niet meer op 'Nee' gezet. Dit blijft op 'Ja' en de klant wordt gewoon doorgezet naar Qics Milestones maar het veld 'Is actief' in Qics Milestones wordt uitgezet.

Mogelijk gemaakt door Zendesk