Release notes 8.4

17903 - Doornemen schema's van de scheduler

Er is een nieuw artikel dat een helder overzicht geeft van wanneer welke taak standaard draait in AuditCase. Zo weet u hoe lang u maximaal moet wachten op een taak die op de server wordt uitgevoerd.

Schema-s automatische verwerking

 

 

18114 - Groepen niet meer zichtbaar in uitvoerders veld taken

In taken kan naast de namen in het veld uitvoerders ook gekozen worden voor een groep. Hiermee kan een taak toegewezen worden aan een groep personen.

 

  

17052 - AuditCase tab titels

 

Als AuditCase geopend is in meedere tabs is aan de tab titel niet te zien wat open staat. 

De titels van de tabs zijn aangepast zodat er een beter overzicht gekregen wordt over wat er in welke tab getoond wordt. 

 

Voorheen:

 

Nieuw: 

 

17613 - Als gebruiker wil ik op de iPad alle informatie in AuditCase kunnen lezen

Op sommige plekken werkte de Apple iPad niet zo goed met AuditCase. Dit ging voornamelijk om het raadplegen van bijlagen. We hebben een wijziging doorgevoerd zodat het raadplegen van bijlagen beter werkt. Nu kan op het icoon achter de bijlage geklikt worden en dan worden Microsoft Office en Acrobat Reader documenten direct in een apart tabblad getoond:

ipad.png

 

 

18030 - Telefoon redirect systeem werkt niet meer.

De telefoonkoppeling in AuditCase werkte niet goed meer. Als de koppeling werd geactiveerd dan gaf AuditCase een foutmelding. Dit probleem is verholpen in deze versie.

 

18058 - Lijstje bijlagen die WEL meegestuurd worden wordt vaker achter elkaar getoond.

Het lijstje van meegestuurde bijlage werd vaker dan drie maal getoond. Deze fout is ontstaan sinds versie 8.2.

 

 

16938 - Jaararchieven kennen geen aparte autorisatie

Uitgaande en inkomende stukken in de jaararchieven bevatten geen aparte autorisatie. Hierdoor zijn deze stukken door alle gebruikers in te zien. Voor dossiers met een specifieke afscherming voor een bepaald aantal personen is het onjuist dat deze stukken vrij benaderbaar zijn.

Vanaf deze versie zullen de 'bestanden' en inhoud van 'e-mail' standaard worden verborgen in de jaararchieven. Deze informatie kan weer teruggezocht worden door het bijbehorende dossierstuk te openen (indien toegankelijk). Deze aanpassing geldt niet voor gebruikers die de 'beheer' rol hebben binnen AuditCase.

 

 

17789 - Controle op omvang bijlage(n) bij het versturen van mail

Het is mogelijk om een controle toe te voegen in AuditCase op de omvang van de te versturen bijlage(n). Als de omvang van de bijlage(n) te groot zijn dan krijgt de gebruiker bij het versturen de volgende melding:

 

 

17742 - Fiscaalgemak - nieuwe velden

Het is nu mogelijk om volgende velden (gegevens) naar Fiscaal Gemak door te zetten:

Verantwoordelijke
Initiële behandelaar
Ondertekenaar repportage
Tweede ondertekenaar

Deze velden moeten bestaande gebruikers in Unit4 Fiscaal Gemak zijn waarbij het emailadres van de gebruiker binnen Unit4 Fiscaal Gemak als key wordt gebruikt.

Hier staat de specificatie van deze koppeling.

 

18086 - Sortering documenten module op datum

Alle documenten in de DOCUMENTEN module stonden niet meer gesorteerd op datum, maar alleen op categorie en omschrijving. Dit is aangepast zodat ze weer op datum gesorteerd staan.

 

18066 - Verwijderen veld "Aantal banken"

Het veld "Aantal banken" in het tabblad fiscaal - accountancy in de klantenkaart is verwijderd.
Nu zijn alle 6 bankrekening velden altijd zichtbaar.

 
Mogelijk gemaakt door Zendesk