CaseWare Cloud

Dit document beschrijft de koppeling met CaseWare Cloud vanuit AuditCase.

Er wordt ook beschreven wat er ingesteld moet worden om de koppeling te laten functioneren.

 
Vanuit AuditCase wordt er gekoppeld aan één Cloud omgeving en worden de volgende gegevenstypen doorgezet naar CaseWare Cloud:
 
 • Klanten
  • Klant-Bedrijven kunnen doorgezet worden naar CaseWare Cloud,
   mits de status niet Suspect is.
  • Vanaf versie 13.1 kunnen de particuliere klanten ook worden doorgezet.
 • Contactpersonen van klanten
  • Bij het doorzetten van een particuliere klant wordt altijd de klant zelf ook als een contactpersoon doorgezet.
   Vanaf versie 14.0 is dit configurabel gemaakt. Door middel van een extra optie in de configuratie kunnen wij bij het inrichten van de CaseWare Cloud koppeling bepalen of particuliere klant als een contactpersoon wordt doorgezet.
 • Bijlagen

 

Zie ook:

 

Welke gegevens worden er verstuurd vanuit AuditCase?

Hieronder ziet u de lijst van alle gegevens die naar CaseWare Cloud worden doorgezet, per gegevenstype (klanten, contactpersonen, bijlagen).

 

Klanten en contactpersonen

Klanten en contactpersonen worden automatisch bijgewerkt door een achtergrondproces.
Wijzigingen van Klanten en Contactpersonen - waarvoor CaseWare Cloud geactiveerd is - zullen direct doorgevoerd worden in CaseWare Cloud.

Opmerkingen:

 • Wanneer de activering van een contactpersoon wordt uitgezet, of wanneer de contactpersoon wordt verwijderd, zal de toegang tot de bestanden van de klant in CaseWare Cloud ingetrokken worden (nadat het automatisch doorvoeren uitgevoerd is, meestal dus na max. 0,5 uur).
  Zie hiervoor Als ik een contactpersoon verwijder of ontkoppel in AuditCase...

 

Bijlagen

Het insturen van bijlagen is een directe gebruikersactie. Wijzigingen van bijlagen worden alleen doorgevoerd als u hiervoor kiest. Zie hiervoor de betreffende artikelen onder het kopje AuditCase - CaseWare Cloud.

 

N.B.

 • De weergave van veldnamen in CaseWare Cloud is enkel indicatief.
 • In onderstaande worden de Nederlandse namen weergegeven. Afhankelijk van de taal instelling die u kunt kiezen in CaseWare Cloud, kunt u ook Engelse (of anderstalige) namen zien.
 • Om alle velden te kunnen zien, gebruikt u het "bewerken" icoon in CaseWare Cloud

 Meer informatie en FAQ: https://changetocomm.zendesk.com/hc/nl/categories/201739769-AuditCase-CaseWare-Cloud

  

1. Klanten
 

Doelveld CaseWare Cloud Veld/beschrijving AuditCase
EntityNo Klantnummer
Name Vanaf versie 14.7.0 Statutaire naam (voorheen was Handelsnaam).
Wanneer Statutaire naam leeg is dan wordt handelsnaam doorgezet
EntityFirstName Vanaf versie 13.1:
Voornaam van de particuliere klant.
EntityLastName Vanaf versie 13.1:
Achternaam van de particuliere klant.
dateOfBirth Vanaf versie 13.1:
Geboortedatum van de particuliere klant.
OperatingName
(Bedrijfsnaam in CWC)
Vanaf versie 14.7.0 Handelsnaam (voorheen was Statutaire naam).
OwnerType Vaste waarde: "Client"
BusinessNumber
(Kvk-nummer)
Nieuw vanaf versie 11.7.0:
KvK-nummer  (tabblad vakinhoudelijk - accountancy -Algemeen)
SIN Vanaf versie 13.1:
BSN van de particuliere klant.
CountryName
(Land van registratie)
Nieuw vanaf versie 11.7.0:
Nederland als een vaste tekst.
OrganizationType
(Ondernemingsvorm)
Alle rechtsvormen behalve eenmanszaak en 'Onderlinge waarborgmaatschappij ...'

Vanaf versie 16.2.0:
De rechtsvorm eenmanszaak wordt ook doorgezet.
Phone_1_number Het eerste telefoonnummer dat onder Communicatie staat.
Phone_2_number Faxnummer
Phone_4_number Mobiel nummer (contactgegevens)
Email_1_emailAddress E-mailadres (contactgegevens)
WebSite Website
Sbi_1_ClassificationSystemUniqueId SBI tabel naam in CaseWare Cloud.
Dit is standaard 'SBI 20082021'
Sbi_1_Code Primair SBI code
Sbi_1_Description Primair SBI omschrijving
Sbi_2_ClassificationSystemUniqueId SBI tabel naam in CaseWare Cloud.
Dit is standaard 'SBI 20082021'
Sbi_2_Code Secundair SBI code
Sbi_2_Description Secundair SBI omschrijving
   
Bezoekadres:  
Address_1_mainAddress Indicatie dat dit het primaire adres is.
standaard is dit True.
Address_1_addressCategory Vaste waarde: "Business"
Address_1_address1 Straatnaam + huisnummer + huisnummer toevoeging (Vestigingsadres).
Address_1_address2 Gebouw (Vestigingsadres).
Address_1_postalCode Postcode (Vestigingsadres).
Address_1_city Plaatsnaam (Vestigingsadres).
Address_1_province Provincie (Vestigingsadres).
Address_1_country Land (Vestigingsadres).
Vanaf versie 12.1.0:
wordt dit veld ingevuld met "Nederland" Wanneer dit veld leeg is, wordt dit ingevuld met "Nederland".
   
postadres:  
Address_2_mainAddress

Indicatie dat dit het primaire adres is.
Standaard wordt dit veld niet doorgezet.

Address_2_addressCategory Vaste waarde: "Postal"
Address_2_address1 Straatnaam + huisnummer + huisnummer in het correspondentieadres.
Address_2_address2 Gebouw in het correspondentieadres.
Address_2_postalCode Postcode in het correspondentieadres.
Address_2_city Plaatsnaam in het correspondentieadres.
Address_2_province Provincie in het correspondentieadres.
Address_2_country Land in het correspondentieadres.
Vanaf versie 12.1.0:
wordt dit veld ingevuld met "Nederland" Wanneer dit veld leeg is, wordt dit ingevuld met "Nederland".

    

2. Contactpersonen

Doelveld CaseWare Cloud Veld/beschrijving AuditCase
person_lastName De Achternaam van de persoon.
Omdat CaseWare Cloud geen voorvoegsels ondersteunt, de achternaam wordt samengesteld.
Bijvoorbeeld "van Heukelom" of "van der Vaart".
person_firstName De voornaam van de persoon.
Indien de voornaam niet ingevuld is in AuditCase, wordt "" ingestuurd naar CaseWare Cloud (dit veld is daar verplicht, dus AuditCase kan geen lege waarde insturen).
person_email

Eerst wordt gekeken naar het e-mailadres in Bedrijfsgegevens. Wanneer dit niet leeg is wordt dit gebruikt. Anders wordt naar het e-mailadres in Privégegevens gekeken.

Let op: Dit gebeurd ook als bij de hoofdcontactpersoon wél een bedrijf-email aanwezig is.

person_mobilePhoneNumber Eerst wordt gekeken naar het mobiele telefoonnummer in Bedrijfsgegevens. Wanneer dit niet leeg is wordt dit gebruikt. Anders wordt naar het mobiele telefoonnummer in Privégegevens gekeken.
person_workPhoneNumber Eerst wordt gekeken naar het telefoonnummer direct in het tabblad Bedrijfsgegevens. Wanneer dit niet leeg is wordt dit gebruikt. Anders wordt naar het eerste telefoonnummer in Privégegevens gekeken.

 

 

  

3. Bijlagen

Veld in CaseWare Cloud
Veld uit AuditCase
Naam Bestandsnaam
Mappen
Dossier niveaus met naam "Algemeen" worden overgeslagen.
Dus deze dossier structuur in AuditCase:
  Advies Dossier > Marketingconcept > Algemeen > Algemeen
geeft deze mappen structuur in CaseWare Cloud:
  
Dossierstructuur
     
Omschrijving
N.B. Dit veld wordt eenmalig ingevuld.
Eventuele wijzigingen van de naam van het dossierstuk in AuditCase worden niet doorgevoerd in CaseWare Cloud.
U kunt de veld in CaseWare Cloud dus vrij aanpassen.
Naam van het dossierstuk
(waaruit de bijlage is afkomstig is)
Labels
Indien labels in AuditCase gewijzigd worden, worden bestaande labels in CaseWare Cloud niet weggehaald of gewijzigd; enkel worden nieuwe labels aangemaakt als deze nog niet bestaan.
Labels
(van het dossierstuk waaruit de bijlage afkomstig is)

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk