CaseWare Cloud

Dit document beschrijft de koppeling met CaseWare Cloud vanuit AuditCase.

Er wordt ook beschreven wat er ingesteld moet worden om de koppeling te laten functioneren.

 
Vanuit AuditCase worden de volgende gegevenstypen doorgezet naar CaseWare Cloud:
 

 

Zie ook:

 

Welke gegevens worden er verstuurd vanuit AuditCase?

Hieronder ziet u de lijst van alle gegevens die naar CaseWare Cloud worden doorgezet, per gegevenstype (klanten, contactpersonen, bijlagen).

 

Klanten en contactpersonen

Klanten en contactpersonen worden automatisch bijgewerkt door een achtergrondproces.
Wijzigingen van Klanten en Contactpersonen - waarvoor CaseWare Cloud geactiveerd is - zullen na enige tijd automatisch doorgevoerd worden in CaseWare Cloud.

  • Veelal max. 0,5 uur; dit is afhankelijk van hoe dit bij uw bedrijf is ingesteld

Opmerkingen:

  • Wanneer de activering van een contactpersoon wordt uitgezet, of wanneer de contactpersoon wordt verwijderd, zal de toegang tot de bestanden van de klant in CaseWare Cloud ingetrokken worden (nadat het automatisch doorvoeren uitgevoerd is, meestal dus na max. 0,5 uur).
    Dit gebeurt vanaf AuditCase versie 9.3.
    Zie hiervoor Als ik een contactpersoon verwijder of ontkoppel in AuditCase...

 

Bijlagen

Het insturen van bijlagen is een directe gebruikersactie. Wijzigingen van bijlagen worden alleen doorgevoerd als u hiervoor kiest. Zie hiervoor de betreffende artikelen onder het kopje AuditCase - CaseWare Cloud.

 

N.B.

  • De weergave van veldnamen in CaseWare Cloud is enkel indicatief.
  • In onderstaande worden de Nederlandse namen weergegeven. Afhankelijk van de taal instelling die u kunt kiezen in CaseWare Cloud kunt u ook Engelse (of anderstalige) namen zien.
  • Om alle velden te kunnen zien, gebruikt u het "bewerken" icoon in CaseWare Cloud

 

  

1. Klanten
 

Export veld AuditCase
Logische naam (groepering)
Veld CaseWare Cloud
Gebruik bewerken icoon

Waarde uit AuditCase
Address_1_address1
Business Address
Adressen - Bedrijf - Adres
(1e veld)
Straatnaam + huisnummer +
huisnummer toevoeging
Address_1_address2
Business Address
Adressen - Bedrijf - Adres
(2e veld)
Gebouw
Address_1_addressCategory
Business Address
- Vaste waarde: "Business"
Address_1_city
Business Address
Adressen - Bedrijf - Plaats Plaatsnaam
Address_1_country
Business Address
Adressen - Bedrijf - Land Land
Address_1_mainAddress
Business Address
- Indicatie dat dit het primaire adres is
Address_1_postalCode
Business Address

Adressen - Bedrijf - Postcode
Postcode
Address_1_province
Business Address

Adressen - Bedrijf - Provincie
Provincie
Address_2_address1
Postal Address
Adressen - Verzenden - Adres
(1e veld)
Straatnaam + huisnummer +
huisnummer toevoeging
Address_2_address2
Postal Address
Adressen - Verzenden - Adres
(2e veld)
Gebouw
Address_2_addressCategory
Postal Address
- Vaste waarde: "Postal"
Address_2_city
Postal Address
Adressen - Verzenden - Plaats Plaatsnaam
Address_2_country
Postal Address
Adressen - Verzenden - Land Land
Address_2_mainAddress
Postal Address
- Indicatie dat dit niet het primaire adres is
Address_2_postalCode
Postal Address
Adressen - Verzenden - Postcode Postcode
Address_2_province
Postal Address
Adressen - Verzenden - Provincie Provincie
Email_1_emailAddress
Sociaal Profiel - E-mail E-mailadres dat onder "Communicatie" staat
EntityNo
Algemene info - Nummer Klantnummer in AuditCase
Name
Algemene info - Naam Handelsnaam.
OwnerType
- Vaste waarde: "Client"
Phone_1_number
Algemene info - Telefoon - Zakelijk Het eerste telefoonnummer dat onder "Communicatie" staat
Phone_2_number
Algemene info - Telefoon - Fax zakelijk Het fax nummer
Phone_4_number
Algemene info - Telefoon - Mobiel Het mobiele nummer van het bedrijf
WebSite
Sociaal Profiel - Website De website van het bedrijf

 

 

  

2. Contactpersonen

Export veld AuditCase
Veld CaseWare Cloud
Gebruik bewerken icoon
Waarde uit AuditCase
person_email
Algemeen - Email (of gebruikersnaam)
Het e-mail adres wat op de contact persoon kaart staat op tabblad "bedrijf", sub tabblad "contact" als E-mail adres-direct.
Indien dit leeg is, het E-mailadres wat staat op tabblad "contact persoon", sub tabblad "contact gegevens", onder "Communicatie privé" (indien dit wel ingevuld is).
person_firstName Algemeen - Voornaam
De voornaam van de persoon.
Indien de voornaam niet ingevuld is in AuditCase, wordt "
" ingestuurd naar CaseWare Cloud (dit veld is daar verplicht, dus AuditCase kan geen lege waarde insturen).
person_lastName Algemeen - Achternaam

De Achternaam van de persoon.
Omdat CaseWare Cloud geen voorvoegsels ondersteunt, de achternaam wordt samengesteld.
Van af versie 10.2 wordt deze samengesteld met voorvoegsel  achternaam, bijv. "van Heukelom" of "van der Vaart".
(Voorheen was  "Heukelom, van" of "Vaart, van der".)

person_mobilePhoneNumber Algemeen - Mobiele telefoon
Het Mobiel nr. zakelijk wat op de contact persoon kaart staat op tabblad "bedrijf", sub tabblad "contact".
Indien dit leeg is, het Mobiel nr. wat staat op tabblad "contact persoon", sub tabblad "contact gegevens", onder "Communicatie privé" (indien dit wel ingevuld is).
person_workPhoneNumber Algemeen - Telefoon werk
Het Telefoon nr.-direct wat op de contact persoon kaart staat op tabblad "bedrijf", sub tabblad "contact".
Indien dit leeg is, het Telefoon nr. (1) wat staat op tabblad "contact persoon", sub tabblad "contact gegevens", onder "Communicatie privé" (indien dit wel ingevuld is).

 

 

  

3. Bijlagen

Veld CaseWare Cloud
Waarde uit AuditCase
Naam Bestandsnaam
Mappen
Dossier niveaus met naam "Algemeen" worden overgeslagen.
Dus deze dossier structuur in AuditCase:
  Advies Dossier > Marketingconcept > Algemeen > Algemeen
geeft deze mappen structuur in CaseWare Cloud:
  
Dossierstructuur
     
Omschrijving
N.B. Dit veld wordt eenmalig ingevuld.
Eventuele wijzigingen van de naam van het dossierstuk in AuditCase worden niet doorgevoerd in CaseWare Cloud.
U kunt de veld in CaseWare Cloud dus vrij aanpassen.
Naam van het dossierstuk
(waaruit de bijlage is afkomstig is)
Labels
Indien labels in AuditCase gewijzigd worden, worden bestaande labels in CaseWare Cloud niet weggehaald of gewijzigd; enkel worden nieuwe labels aangemaakt als deze nog niet bestaan.
Labels
(van het dossierstuk waaruit de bijlage afkomstig is)

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk