Creaim

Dit document beschrijft de koppeling met Creaim vanuit AuditCase en geeft een toelichting op de functionele randvoorwaarden voor het juist functioneren van de koppeling met AuditCase. 

Vanuit AuditCase worden klanten (en bijbehorende contactpersonen) naar Creaim doorgezet. Het gaat om actieve bedrijven en/of particuliere klanten.


Wanneer een bedrijf of particuliere klant voor de eerste keer wordt doorgezet en nog niet in Creaim bestaat, wordt deze aangemaakt. Wanneer een bedrijf of particuliere klant al in Creaim is aangemaakt, wordt deze bijgewerkt aan de hand van het klantnummer.

 

Wij geven ook de vestiging door. Dit veld geeft aan onder welke vestiging, ofwel onderneming deze klant (entiteit) valt. Het is ook mogelijk dat bedrijven en particulieren aan het hiërarchisch niveau van een persoon (Vennoot/Relatiebeheerder) worden gekoppeld, in plaats van bijvoorbeeld vestiging.

In dit geval kunnen wij voor iedere organisatie doorgeven aan welke persoon deze organisatie gekoppeld moet worden. Hiervoor wordt het personeelsnummer gebruikt.
 

 

AuditCase is ‘leidend’ met betrekking tot de data overdracht. Er zullen geen CRM-gegevens teruggelezen worden vanuit Creaim naar AuditCase. 


Wanneer Creaim het aangeleverde document niet accepteert, komt dit in het overzicht Failed/Error in de koppelingsdatabase. De AuditCase applicatiebeheerder kan in dit overzicht zien welke foutmeldingen vanuit Creaim zijn teruggekomen.

 

'Geen klant meer' klanten:

Wanneer de status van de klant 'Geen klant meer' wordt, wordt de klant nier meer naar Creaim doorgezet.

 

Welke gegevens worden er gestuurd vanuit AuditCase?

Hieronder ziet u de lijst van alle gegevens die naar Creaims worden doorgezet.

Doelveld Creaim Veld/beschrijving AuditCase
entityRef Klantnummer
parentEntityRef
(Dit veld geeft aan onder welke vestiging, ofwel onderneming deze entiteit valt)
Vestiging.
Het is ook mogelijk dat een medewerker wordt doorgegeven in plaats van een vestiging.
profileRef Vaste waarde "OND"
name Voor bedrijven is dit de Handelsnaam. En bij particuliere klanten is dit de volledige naam.
emailAddress E-mailadres die onder Communicatie staat.
phoneNumber Het eerste telefoonnummer dat onder Communicatie staat.
   
bDOB
(Omzetbelasting)

Wanneer "Btw-nummer FE" is ingevuld, wordt dit gebruikt. Anders eigen "Btw-nummer".

Tot versie 12.0:

Wanneer "OB nummer FE" is ingevuld, wordt dit gebruikt. Anders OB nummer.

bDIB
(Inkomstenbelasting)
Het BSN nummer
bDVPB
(Vennootschapsbelasting)
Afhankelijk van de rechtsvorm wordt of "RSIN" of "BSN" gebruikt.
bDLA
(Loonaangifte)
LH nummer onder het tabblad fiscaal
kVKJS
(Kredietrapportage)
KvK-nummer
   
Bezoekadres:  
address Straatnaam + huisnummer + huisnummertoevoeging. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres.
zipCode Postcode. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres.
city Plaatsnaam. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres.
country Land. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres.
   
Contactpersonsgegevens  
sign_UserRef DocumentId. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan wordt de documentid van de hoofdpersoon gebruikt.
sign_ScopeEntityRef Dit veld wordt niet gebruikt.
sign_ProfileRef Voor contactpersonen van particuliere klanten is dit "PART". Anders "KLNT"
sign_Gender Geslacht van de contactpersoon. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.
sign_Initials Initialen van de contactpersoon. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.
sign_Infix Tussenvoegsel van de contactpersoon. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.
sign_Surname Achternaam van de contactpersoon. Wanneer de contactpersoon is overleden, komt een "Erven Van" bij de achternaam. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.
EmailAddress Eerst wordt gekeken naar het e-mailadres in Bedrijfsgegevens. Wanneer dit niet leeg is wordt dit gebruikt. Anders wordt naar het e-mailadres in Privégegevens gekeken. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.
PhoneNumber Eerst wordt gekeken naar het telefoonnummer direct in het tabblad Bedrijfsgegevens. Wanneer dit niet leeg is wordt dit gebruikt. Anders wordt naar het eerste telefoonnummer in Privégegevens gekeken. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.
MobileNumber Eerst wordt gekeken naar het mobiele telefoonnummer in Bedrijfsgegevens. Wanneer dit niet leeg is wordt dit gebruikt. Indien de signer een contactpersoon is die niet gekoppeld is aan een hoofdcontactpersoon dan wordt er geen mobiel nummer uitgewisseld. Anders wordt naar het telefoonnummer in Privégegevens gekeken. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.
Language De taal van de contactpersoon. Wanneer de contactpersoon gekoppeld is aan een hoofdpersoon, dan worden de zelfde gegevens van de hoofdpersoon gebruikt.
Delete Dit veld wordt niet gebruikt.

 

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk