Persoonlijk profiel

De verschillende persoonlijke instellingen zijn in versie 8.6 samengebracht onder het persoonlijk profiel. Voor beheerders van AuditCase zijn de persoonlijke profielen ook benaderbaar via de module Beheer

 

Het persoonlijk profiel is te openen door rechtsboven op het icon van het poppetje te klikken en dan te kiezen voor Persoonlijk profiel openen...

 

JB_profiel.png

 

Het persoonlijk profiel is opgedeeld in een aantal tabbladen. 

 • Applicatie instellingen voor de persoonlijke instellingen, e-mail notificaties en onderteken gegevens
 • Persoonsgegevens voor de persoonlijke gegevens en rollen van de gebruiker in AuditCase (voorheen opgenomen in de Organisatie module op de documenten Persoonlijk Algemeen en Arbeidscontract)
 • E-mail configuratie voor de systeem instellingen om de e-mail uit Outlook te kunnen benaderen
 • Ondertekeningsprofielen waar de ondertekeningsprofielen getoond worden die door/voor de gebruiker aangemaakt zijn. Zie dit artikel voor meer informatie over ondertekeningsprofielen.
 • Foto om een profiel foto van de gebruiker in AuditCase te laten zien
 • Open documenten laat alle door gebruiker in bewerking zijnde Office documenten zien

 

Het instellen van wachtwoorden en het aanmaken van e-mail profielen is ondergebracht onder Acties knop. 

 

Applicatie instellingen

 

Het tabblad Applicatie instellingen bevat de AuditCase persoonlijke instellingen, de instelling voor het ontvangen van notificaties en de onderteken gegevens van de uitgaande correspondentie

 

Applicatie_instellingen.png

Toelichting van de velden:

 • E-mail verwijderen of verplaatsen na archiveren: Bij de functie Archiveren in het e-mail tabblad kan hier gekozen worden voor Vragen (iedere keer wordt gevraagd of het gearchiveerde e-mail bericht uit het Postvak IN verplaatst moet worden naar een aparte folder), Altijd (het gearchiveerde e-mail bericht wordt altijd, zonder vraag, verplaatst naar een aparte folder) of Nooit (het gearchiveerde e-mail bericht wordt nooit verplaatst uit het Postvak IN).
  (*) deze functie geldt niet voor de Outlook invoegtoepassing
 • Standaard e-mail sjabloon: Voor het maken van uitgaande e-mail in AuditCase kan hier worden opgegeven wat het voorkeurs e-mail sjabloon van de gebruiker is.
 • Referentie code (UC): De opgegeven code wordt gebruikt in het referentienummer van de uitgaande correspondentie. Indien niets wordt opgegeven bepaald AuditCase zelf de referentiecode door van de naam de eerste letters te nemen. Voorbeeld: Jan Bakker krijgt dan als referentiecode "JB".
 • URL naar pasfoto: Indien een pasfoto van de gebruiker in de e-mail handtekening van de uitgaande AuditCase e-mail is opgenomen, kan hier de URL naar die pasfoto op de website van het kantoor opgenomen worden.
 • Toon correspondentie van: Hier kunnen maximaal 5 kantoren of vestigingen gekozen worden waarvan de gebruiker in de tab Uitgaand en Inkomend de stukken van ziet.
 • Inkomende correspondentie: Indien voor "Ja" gekozen is, krijgt de gebruiker per e-mail een notificatie indien hij als eerste of extra lezer is opgenomen in inkomende correspondentie.

 

 

Persoonsgegevens

 

Het tabblad Persoonsgegevens bevat de persoonlijke informatie van de gebruiker. Deze informatie wordt gebruikt bij het samenstellen van de ondertekening van uitgaande correspondentie, maar bepaald ook of de gebruiker in keuzelijstjes voorkomt op bijvoorbeeld het tabblad Intern > Medewerker op de klantkaart.

 

 

Toelichting van de velden:

 • Persoonsnummer: Het nummer waaronder de gebruiker bekend is in AuditCase. Het heeft de zeer sterke voorkeur hetzelfde nummer te gebruiken als in andere pakketten, zodat koppelingen op dit nummer mogelijk zijn.
 • Voorletters: De initialen van de gebruiker
 • Familienaam: De volledige achternaam waaronder de gebruiker bekend moet zijn in AuditCase.
 • Voornaam: De voornaam/roepnaam van de gebruiker
 • Titel voor de naam: Formele titels die de gebruiker wil voeren
 • Titel achter de naam: Formele titels die de gebruiker wil voeren
 • Intern nummer: Het doorkies-/interne nummer van de medewerker
 • Mobiel nummer zakelijk: Het mobiele nummer van de medewerker
 • LinkedIn: De URL van het linkedin profiel van de gebruiker. Kan gebruikt worden in de e-mail handtekening van de gebruiker.
  Het is toegestaan en mogelijk om hier html te gebruiken.
 • Twitter: De URL van het Twitter account van de gebruiker. Kan gebruikt worden in de e-mail handtekening van de gebruiker.
  Het is toegestaan en mogelijk om hier html te gebruiken.
 • E-mail adres zakelijk: Het zakelijke e-mail adres
 • Groep: In welke groep binnen het kantoor is de gebruiker ingedeeld
 • Verantwoordelijk accountant(*): Moet de gebruiker voorkomen in lijstjes van deze functie Ja/Nee.
 • Compliance officer(*): Moet de gebruiker voorkomen in lijstjes van deze functie Ja/Nee.
 • Declarant(*): Moet de gebruiker voorkomen in lijstjes van deze functie Ja/Nee.
 • Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar(*): Moet de gebruiker voorkomen in lijstjes van deze functie Ja/Nee.
 • Relatie eigenaar(*): Moet de gebruiker voorkomen in lijstjes van deze functie Ja/Nee.
 • Externe accountant(*): Moet de gebruiker voorkomen in lijstjes van deze functie Ja/Nee.
 • Verantwoordelijk belastingadviseur(*): Moet de gebruiker voorkomen in lijstjes van deze functie Ja/Nee.
 • Ondertekeningsbevoegd(*): Moet de gebruiker voorkomen in lijstjes van deze functie Ja/Nee.
 • Verantwoordelijk jurist(*): Moet de gebruiker voorkomen in lijstjes van deze functie Ja/Nee.
 • Salarisadministrateur(*): Moet de gebruiker voorkomen in lijstjes van deze functie Ja/Nee.
 • Management consultant(*): Moet de gebruiker voorkomen in lijstjes van deze functie Ja/Nee.

(*) de gebruikte labels kunnen per kantoor afwijken afhankelijk van de ingestelde configuratie.

 

E-mail configuratie

 

In het tabblad e-mail configuratie wordt opgegeven met welke account informatie de e-mail in het e-mail tabblad van AuditCase opgehaald moet worden. 
Het te gebruiken wachtwoord wordt opgegeven middels een actie 

 

persoonlijke_email_config.png

 

Toelichting van de velden:

 • Exchange server: De mailserver waar de mail vanaf opgehaald moet worden
 • E-mail adres: Het zakelijke e-mail adres dat door de gebruiker gebruikt wordt
 • Gebruikersnaam: De accountnaam van de gebruiker waarmee wordt ingelogd op de mailserver

 

Ondertekeningsprofielen

 

In het tabblad ondertekeningsprofielen worden alle ondertekensprofielen van de gebruiker getoond.
Bekijk het artikel over e-mail profiel voor meer informatie

Het aanmaken van een nieuw ondertekeningsprofiel kan via de Acties knop die zichtbaar is als het Persoonlijk profiel in lees-modus staat.

 ondertekeningsprofiel.png 

Foto

  

In het tabblad Foto kan een afbeelding van de gebruiker worden opgenomen die dan getoond wordt in AuditCase.

 

 

Open documenten

 

In het tabblad Open documenten worden de onjuist afgesloten Office documenten toegankelijk gemaakt voor de gebruiker. Bij een crash van Word of het per ongeluk afgesloten zijn van het AuditCase document waarin de Office bijlage is opgenomen, kan de gebruiker hier zelf zijn Office document dat hij 'kwijt' is, weer terughalen.

 

 

 

Acties knop

 

Indien het persoonlijk profiel in lees-modus staat (de Acties knop is zichtbaar en indien uw  rechten voldoende zijn, ook de Wijzigen knop), is de acties knop toegankelijk.

 

 

Mogelijke acties:

 • Wachtwoord AuditCase wijzigen: Wijzig het wachtwoord om op AuditCase in te loggen. 
 • Outlook wachtwoord instellen: Stel het wachtwoord voor e-mail in zodat AuditCase de mail van de gebruiker kan benaderen op de mailserver. 
  Deze optie is niet zichtbaar als geen e-mail configuratie is opgegeven.
 • Wijzig profiel naam: Koppel het persoonlijk profiel aan een andere gebruiker op het onderliggende platform.
 • e-mail profiel: Maak een nieuw e-mail profiel aan.
 • Link sturen naar collega: Stuur een link van het persoonlijk profiel naar een collega

N.B. afhankelijk van rechten kunnen één of meerdere van deze acties niet beschikbaar zijn.

 

 

Voor beheerders van AuditCase zijn de persoonlijke profielen ook benaderbaar via de module Beheer

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk