Gebruikers verwijderen uit AuditCase en afmelden bij Change to Comm.

Op het moment dat een gebruiker uit dienst gaat is het goed om deze gebruiker ook netjes op te ruimen en af te melden

 

Dit afmelden proces valt uiteen in twee delen:

- Registratie in AuditCase
- Registratie in het onderliggende platform.

 

Om het netjes te doen, volg dan de onderstaande stappen.

 

1. Controleer of de gebruiker niet meer aanwezig is in klantkaarten.

Open de module Relatie en controleer de weergaven Klanten > Interne medewerker en Geen klant meer > Interne medewerker. Indien de gebruiker daar nog voorkomt, deze klanten (laten) bijwerken door de vertrekkende medewerker te vervangen door een nieuwe of te laten verwijderen.

 

 

 

 

2. Bewerk het gebruikersprofiel

Open de module Beheer en zoek het gebruikersprofiel van de desbetreffende gebruiker op.
In het profiel kan de gebruiker eenvoudig inactief gemaakt worden door het desbetreffende veld op "Nee" te zetten en het gebruikers profiel te Bewaren.

 

 

 

 

Inactieve gebruikers. 

Gebruikers die op inactief staan worden ook zo weergegeven in het gebruikers overzicht. Een inactieve gebruiker kan nog wel in AC alleen geen correspondentie meer versturen. 

Om er voor te zorgen dat een gebruiker geen toegang meer heeft dient deze ook uit het onderliggende IBM Domino verwijderd te worden. 

Wanneer Change to Comm dit beheert doen zij dit voor u na aanleiding van stap 3.

 

 

3. Meldt het inactief worden van de gebruiker bij Change to Comm. 

Maak hiertoe een ticket aan in het support systeem van Change to Comm. 
 

Voor de volledigheid hierbij een link naar het artikel betreffende het aanmelden van nieuwe medewerkers: Nieuwe gebruikers toevoegen aan AuditCase

 

N.B. Een nieuwe medewerker die alle taken overneemt van de oude medewerker kan vervangen worden door een import. Zie hiervoor het artikel Updaten d.m.v. een import.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk