Gebruikers verwijderen uit AuditCase en afmelden bij Change to Comm.

Op het moment dat een gebruiker uit dienst gaat is het goed om deze gebruiker ook netjes op te ruimen en af te melden

 

Dit afmelden proces valt uiteen in twee delen:

- Registratie in AuditCase
- Registratie in het onderliggende platform.

 

Om het netjes te doen, volg dan de onderstaande stappen.

 

1. Controleer of de gebruiker niet meer aanwezig is in klantkaarten.

Open de module Relatie en controleer de weergaven Klanten > Interne medewerker en Geen klant meer > Interne medewerker. Indien de gebruiker daar nog voorkomt, deze klanten (laten) bijwerken door de vertrekkende medewerker te vervangen door een nieuwe of te laten verwijderen.

 

Wanneer dit om veel klanten gaat, kan dit efficiënt gedaan worden door een Update-import

 

 

mceclip0.png

 

 

2. Bewerk het gebruikersprofiel

Open de module Beheer en zoek het gebruikersprofiel van de desbetreffende gebruiker op.
In het profiel kan de gebruiker eenvoudig inactief gemaakt worden door het desbetreffende veld op "Nee" te zetten en het gebruikers profiel te Bewaren.

 

 

 

 

Inactieve gebruikers. 

Gebruikers die op inactief staan worden ook zo weergegeven in het gebruikers overzicht. Een inactieve gebruiker kan nog wel inloggen in AC en documenten bekijken/wijzigen, alleen geen correspondentie meer versturen.

Om er voor te zorgen dat een gebruiker niet meer kan inloggen in AC, dient deze ook uit het onderliggende IBM Domino verwijderd te worden.

Wanneer Change to Comm dit beheer uitvoert, doen zij dit voor u naar aanleiding van stap 3.

 

 

3. Meld het inactief worden van de gebruiker bij Change to Comm, zodat de gebruiker niet meer kan inloggen.

De gebruiker die niet meer mag inloggen kunt u doorgeven via een melding in het ticketsysteem. Change to Comm zal de gebruiker dan uit IBM Domino verwijderen.

 

Ook nadat de gebruiker door Change to Comm uit IBM Domino is verwijderd blijft deze gebruiker tussen de inactieve gebruikers staan. Het verschil is nu alleen dat de gebruiker niet meer in kan loggen en niet meer op de factuur staat. 
 

 

Voor de volledigheid hierbij een link naar het artikel betreffende het aanmelden van nieuwe medewerkers: Nieuwe gebruikers toevoegen aan AuditCase

 

N.B. Een nieuwe medewerker die alle taken overneemt van de oude medewerker kan vervangen worden door een import. Zie hiervoor het artikel Updaten d.m.v. een import.

Mogelijk gemaakt door Zendesk