Release notes 8.7

 

C2CAC-34 - Beter overzicht houden over taken

In de startpagina zijn er verschillende ontwikkelingen gedaan om het werken met taken te verbeteren. Hieronder een opsomming van alle veranderingen.

  • Taken waarvan u de uitvoerder of eigenaar bent zijn nu opgedeeld in twee tabbladen met daaronder verschillende nieuwe weergaven: Nieuwe taken, Taken in behandeling, Deze week, Op label, Op categorie en Alle taken:

BBA_-_1.png 

 

  • De weergave "deze week" toont alle taken waarbij de einddatum in de huidige week zal eindigen. Als er geen einddatum is ingevuld op de taak wordt hier de startdatum van de taak gebruikt.
  • De weergave "op label" is met name toegevoegd wensen omtrent sortering op te vangen. U kunt hier nu zelf nieuwe labels aanmaken en op een taak toekennen zodat je in deze weergave een eigen sortering krijgt. Deze labels worden gedeeld over collega's dus labels die je toekent aan taken zijn ook inzichtelijk voor collega's. Eerder aangemaakte labels op een taak zijn ook kiesbaar in andere taken:

BBA_-_2.png

 

  • Wanneer de uitvoerder van een taak in de status nieuw een wijziging doet in het formulier zoals een omschrijving aanpassen dan krijgt de taak automatisch de status 'In behandeling'.
  • Wanneer een extra uitvoerende in de taak geselecteerd wordt, krijgt de taak automatisch de status 'Nieuw'.

 

De iconen in de weergaven zijn ook gewijzigd. Zo is het nu beter zichtbaar in welke status de taak zich bevindt en/of extra informatie:

  •  = 'nieuw'
  •  = 'in behandeling'
  •  = bijlage aanwezig
  •   = link naar een ander document opgenomen

 

Wanneer er op de taak regel geklikt wordt dan is hier meer informatie beschikbaar. Zo kan direct het gekoppelde document worden geopend en is er een extra actie beschikbaar om snel labels toe te voegen op een taak:

BBA_-_3.png

 

Bovendien is het vanuit elke weergave mogelijk om via acties één of meer taken tegelijk te selecteren en de status te wijzigen en/of labels toe te wijzen:

 

C2CAC-41 - Email-profielen naar profielen module

Als onderdeel van de actie om het gebruikersbeheer te centraliseren en vereenvoudigen zijn de e-mailprofielen in deze versie verhuisd naar de profielen module. In de vorige versie waren deze beschikbaar via de organisatie/medewerker module. Vanaf heden worden deze in dezelfde module als de profielen opgeslagen (zie releasenotes 8.5 - 17921).

 

Gebruikers kunnen hun e-mail profiel via hun profiel aanmaken/wijzigen. 

 

 

 C2CAC-79 - Open en niet opgeslagen office bestanden beschikbaar maken

Wanneer er Word of Excel bestanden niet goed zijn opgeslagen in AuditCase maar wel zijn opgeslagen met de 'opslaan' knop in Word of Excel dan is het mogelijk dat deze bestanden nog te benaderen zijn in AuditCase. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de browser is gecrasht of wanneer er per ongeluk een tab van AuditCase is gesloten.

Open en niet opgeslagen Word/Excel documenten kunnen via het gebruikers profiel gemakkelijk teruggevonden worden.

 

Vanuit deze plek kan het bestand weer gedownload worden indien het niet eerder (correct) is opgeslagen. In dit geval kan het document van de bestanden tab worden gedownload en worden gebruikt. Indien mogelijk kan er aan een document verder gewerkt worden door op de link 'open origineel document' te klikken.

 

C2CAC-80 - Uitbreiding van de samenvatting van Sjabloon documenten

Om sneller te kunnen zien wat voor soort sjabloon het betreft en welke bijlagen aan het sjabloon gekoppeld zijn, is de samenvatting van dit type documenten uitgebreid.

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk