Overzicht gedeelde bestanden in dossier

Mogelijke HTTP methodes: GET

*GET

Met deze aanroep kunnen alle bestanden die zijn 'gedeeld' per dossier worden opgehaald. Deze bestanden zijn reeds goedgekeurd en beschikbaar voor delen met de klant.

* Belangrijk: Voor deze aanroep heeft u extra toegang nodig als AuditCase API gebruiker. Vraag dit aan bij Change to Comm.

 

URL 

{apiurl}/clientportaldocs/{klantnummer of klantsleutel}

Voorbeeld:

"/ac/api/clientportaldocs/1001004"

 

GET data (type:  json) 

Er wordt een lijst (array) van bestanden teruggegeven. Elk bestand bevat minimaal onderstaande data.

 

Response (voorbeeld)

[
{
"DateComposed": "22-02-2017 11:36:09",
"DateLastModified": "22-02-2017 11:36:10",
"Level1": "Jaarrekening Dossier",
"Level2": "2017",
"Level3": "Algemeen",
"Level4": "Diversen",
"Description": "Jaarrekening 2017 inclusief bijlagen",
"FileSize": "459"
"FileName": "jaarrekening 2017.pdf",
"$id": "6DB1570A2C10AF87C12580CF003A3DCE"
}
]

 

Property name

Value

Type

DateComposed

Aanmaak datum van AuditCase dossierstuk.

String

DateLastModified

Laatste aanpassingsdatum van het AuditCase dossierstuk. String

Level1

Map van folderstructuur 1/4

String

Level2

Map van folderstructuur 2/4

String

Level3 Map van folderstructuur 3/4 String
Level4 Map van folderstructuur 4/4 String
Description Omschrijving van AuditCase dossierstuk String
FileSize Grootte van het bestand in bytes String
FileName Naam van het bestand dat gedeeld is. String
$id Unieke sleutel van het AuditCase document String
Mogelijk gemaakt door Zendesk