Release notes 7.6

 

14441 - Een enkele aanhalingsteken in dossierstructuur zorgt ervoor dat dossierfilter niet goed werkt.

Een enkele aanhalingsteken kon niet goed gebruikt worden in het dossierfilter.

 

17045 - Kiezen uit alle e-mailadressen in AuditCase

Het is momenteel alleen mogelijk om bij het maken van een e-mail alleen te kiezen uit de e-mailadressen van contactpersonen voor de klant waar je op dat moment de e-mail voor aan het aanmaken bent ofwel contactpersonen die horen bij gerelateerde klanten (bv. in dezelfde groep).

Het is echter soms erg handig om te kunnen kiezen uit alle e-mailadressen die in AuditCase geregistreerd staan.

 

Daarom is er nu een nieuwe optie wanneer je een e-mailadres invoert om te kiezen uit alle contactpersonen in AuditCase. Klik dan op het blauwe vlak hieronder om door alle contacten te zoeken. U krijgt een lijst met alle contactpersonen die voldoen aan de ingevulde waarde (zoekt door achternamen en het e-mailadres) en geeft een lijstje met mogelijke keuzen terug.

 

17045.png

 

Hierdoor wordt het ook eenvoudiger om e-mailadressen van relaties of andere klanten te gebruiken zonder dat deze persé in AuditCase aan elkaar gekoppeld zijn.

17265 - BUG: 500 Error getting property 'approvedByPO' from bean of type nl.c2c.ac.xsp.form.module.dossier.document.TabCorr_ic 

Als op de tab 'correspondentie gegevens' in een UC stuk in het dossier werd geklikt verscheen soms deze foutmelding. Hiervoor is een oplossing doorgevoerd.

 

 

17245 - Mailtekst verdwijnt na validatiemelding

In deze versie is een bug opgelost waardoor de tekst van een e-mail verloren gaat zodra er een validatiemelding verschijnt.

16769 - Tijdens het verwerken van IC (scanning) verschijnt een wit scherm.

Tijdens het verwerken van IC stukken kon het voorkomen dat er een wit scherm werd getoond. Meestal kwam dit doordat een IC stuk al door iemand anders in bewerking was gezet. Dit probleem is opgelost. 

17275 - Laatst gekozen structuur tijdens archiveren mail wordt niet onthouden

De laatst gekozen dossierstructuur, tijdens het archiveren van e-mail, werd niet correct opgeslagen en was opnieuw kiesbaar bij de volgende e-mail die werd gearchiveerd.

 

12460 - Debiteurenkaart / disciplinetab verouderd

'Discpline', of 'debiteuren'-kaarten (afhankelijk van de configuratie), zijn opnieuw gebouwd. Het uiterlijk is veranderd en loopt mee in de manier hoe bijvoorbeeld Dossierstukken, UC en IC kunnen worden aangemaakt. Bovendien is het bewerken van een dergelijke kaart nu gebruiksvriendelijker gemaakt. Tevens het is mogelijk om de 'verplichtingen' en 'standaard waarden' op de velden in te stellen. Neem hiervoor contact op met Change to Comm.

 

 

In het kort een samenvatting van de wijzigingen:

  • Wijzigen van bestaande kaarten kan door op de 'link' te klikken in plaats van eerst het document open te klappen.
  • Het raadplegen van een discipline vereist niet meer eerst dat de klant kaart in wijzig modus wordt gezet. Iedereen met leesrechten op de klantkaart kan ook disciplines in leesmodus openen. 
  • Het wijzigen van een kaart gebeurd nu in een groter schermpje, over de klantkaart heen.
  • Verplichte velden zijn direct zichtbaar doordat de bekende rode bullets voor de velden getoond worden.
  • Minder / geen scrollbalken meer.

 

 

16980 - De extra lezer markeert als gelezen voor eerste lezer en archiveert stuk naar dossier.

Wanneer een extra lezer markeert voor gelezen voor de eerste lezer waardoor het stuk direct naar het dossier wordt gearchiveerd komt er eerst een waarschuwing. 

 

 

 

17240 - Sorteervolgorde van dossier zoekresultaat is verkeerd om

Als je in het dossier zoekt, staat nu de volgorde 'oudste' boven en 'jongste' onder. Dit is aangepast zodat de jongste weer boven staat. 

 

 17252 - Leeg tab probleem in document

Het kan voorkomen dat als iemand een hele dag in AuditCase actief werkt bij het wisselen van een tab, lege tabs zichtbaar zijn. Dit is op te lossen door op F5 te drukken. Dit is te voorkomen door gedurende de dag een keer de browser af te sluiten, zodat het geheugen weer vrijgegeven kan worden.

 

We hebben de geheugen ruimte die gereserveerd wordt op de server verder opgehoogd zodat de kans op het tonen van lege tabs minimaal is. 

 

In wijzig modus speelt dit probleem niet en uw wijzigingen worden altijd opgeslagen.

 

17259 - Extra weergave sales funnel per discipline

Het is voor sommige klanten handig om inzicht te krijgen per discpline wat de salesfunnel is. Hiervoor is een extra weergave toegevoegd in de acquisitiemodule:

 

17529.png

 

17238 - Layout probleem nieuwe column widget op 805px - 849px breed

De layout van sommige velden is niet juist bij bepaalde breedte van het scherm. Dit is opgelost.

 

 

17254 - Niet laatste versie van PDF in preview scherm

In sommige situaties kwam het voor dat niet de laatste versie van de PDF in de voorbeeld weergave getoond wordt. Meestal werd hier de één na laatste versie getoond. Downloaden van de PDF gaf wel altijd de laatste versie. De oorzaak was dat de browser de betreffende PDF in de 'cache' houd en daardoor een oude versie kon teruggeven.

 

We hebben iets ingebouwd waardoor de 'cache' van de browser wordt omzeilt waardoor het probleem niet meer zal voorkomen.

 

 

17249 - "niet beschikbaar" melding bij bestanden die eerder zijn verwijderd / vervangen of hernoemd

In het postboek kwam het met regelmaat voor dat eerder verwijderde bijlagen of hernoemde bijlagen terugkwamen op het document. Deze bijlagen kregen de status 'niet beschikbaar' en waren 0kb groot. Dit is opgelost in deze versie.

 

 

17261 - Particuliere klant heeft geen achternaam

Bij het doorzetten van particuliere klanten naar PinkWeb zetten wij ook de Achternaam (SurName), Tussenvoegsels (Infix) en Voorletters (Initials) door.

 

16817 - AccountView Visma koppeling uitbreiden

Bij het doorzetten van de gegevens naar AccountView Visma, zetten wij ook de relatiebeheer (rel_beh) door. Dit geldt alleen voor klanten die dit veld in de AccountView Visma hebben.

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk