Release notes 7.5

 

12271 - Dossierarchivering vaker (bij verzonden UC stukken)

Na het 'versturen' van een UC stuk (ook e-mail) wordt het stuk direct naar het dossier gearchiveerd.

16939 - Verzameldossier functioneler maken

Het is mogelijk gemaakt om dossierstukken aan te maken bij klanten en relaties zonder eigen dossier. Meestal is dit het geval als een klant de status 'suspect' heeft. In deze status was het eerder alleen mogelijk om correspondentie aan te maken, maar bijvoorbeeld niet om e-mail te archiveren.

 

In deze versie is bijna alle functionaliteit bij klanten / relaties met een eigen dossier ook beschikbaar gemaakt bij klanten / relaties zonder eigen dossier.

 

Wanneer er geen eigen dossier aanwezig is voor de klant dan is dit nu ook beter zichtbaar voor de gebruiker. Zolang een klant in het verzameldossier zit is het niet mogelijk om stukken af te schermen en/of specifieke autorisatie toe te passen (met behulp van de autorisatiemodule).

 

 

14305 - Hernoemen naam van actie "Correspondentie - Office"

De acties "Correspondentie - Office" en "Correspondentie - E-mail" zorgden soms voor verwarring. Dit komt omdat binnen de actie "Correspondentie - E-mail" ook een Office document aangemaakt kan worden wanneer er 'terug' genavigeerd wordt in het proces.

 

De actie "Correspondentie - E-mail" is bedoeld om snel op basis van het ingestelde e-mail sjabloon in het persoonlijk profiel een e-mail te kunnen maken. Als er geen e-mail sjabloon is ingesteld is deze actie ook niet meer beschikbaar. 

 

De actie "Correspondentie - Office" hebben we een andere naam gegeven: "Correspondentie - Sjabloon" omdat hiermee ook e-mail op basis van een e-mail sjabloon aangemaakt kan worden.

 

 

14401 - Inkomende correspondentie actie: extra lezers, markeren voor gelezen - verbergen voor eerste lezer

De actie 'markeren voor gelezen extra lezer' is nu verborgen als de huidige gebruiker niet genoemd staat als extra lezer.

14606 - Snel klant (bedrijf) in prospect status aanmaken met alleen een KvK nummer

Er is een nieuwe actie beschikbaar gemaakt waarmee er snel een klant met alleen een KvK nummer aangemaakt kan worden. De opgehaalde gegevens kunnen eerst worden ingezien en vervolgens kan besloten worden om de klant aan te maken.

 

 

Vul eerst een geldig kvk nummer in en klik op Ophalen gegevens. Als de kvk registratie gevonden kan worden, is het resultaat daarna inzichtelijk. De genoemde gegevens zullen worden opgenomen in het klant document.

 

Vervolgens kan er geklikt worden op aanmaken klant waardoor de klant in AuditCase met deze gegevens zal worden aangemaakt.

 

17099 - Autorisatie foutmelding bij afkeuren UC stuk 

Er kwam een foutmelding wanneer een UC stuk werd afgekeurd via de actie Afkeuren. Deze foutmelding kwam doordat de persoon die het stuk afkeurde geen toegang meer had tot het UC stuk.

 

14075 - Zoeken in dossier geeft vaak niet de juiste resultaten terug.

In sommige gevallen ging het zoeken naar bepaalde documenten niet goed. Ondanks dat het gezochte wel zichtbaar is in het dossier kwam het niet terug in de zoekresultaten.
Onderstaande screenshots geven de oude situatie weer. In deze versie komen de juiste resultaten weer naar voren.

 

 

 

11993 - Reden afwijziging opnemen op acquisitie

 

In de module acquisitie is bij een afwijzing nu ook mogelijk om aan te geven wat de reden was van de afwijzing. Hier kan gekozen worden uit een vaste lijst met redenen:

 

  • Prijs-kwaliteitverhouding
  • Andere partij sluit beter aan bij behoefte
  • Overig

 

Er is een nieuwe weergave gemaakt waarin een overzicht wordt gegeven van de redenen van afwijzingen:

 

14373 - Viewacties die maximaal werken op 1 document: onnodig complex voor gebruiker?

Acties die alleen beschikbaar zijn voor één document zijn niet meer beschikbaar in weergaven. Deze acties zijn beschikbaar in een document of bij het openklappen van een document in de weergave. In alle acties in de weergave zijn lege regels verwijderd die geen functie hadden boven en onder kopjes.

 

 

17132 - Niet alle nieuwe velden worden uitgewisseld in het klantdossier

Wanneer je een document aanmaakt vanuit het klantdossier dan werden niet alle velden uit de nieuwe veldenlijst uitgewisseld. Dit is nu opgelost en de nieuwe veldenlijst vind je hier

 

17131 - Datum in dossier klopt niet

Als in een inkomende correspondentie document de datum wordt aangepast dan wordt dit niet goed meegenomen in de de dossier datum nadat dit document is gearchiveerd in dossier. Dit is opgelost. 

 

 

 

 
17063 - Lijstinvoer: uitbreiden zodat ook type opdracht gemuteerd kan worden en documentatie over Lijstinvoer

In de lijstinvoer is het nu ook mogelijk om 'type opdracht' aan te passen.
Documentatie over de lijstinvoer is terug te vinden op de supportpagina

 

 

 

17209 : Type opdracht en correspondentie vervangen kunnen meerdere waarden aan

Wanneer gekozen wordt voor het vervangen van waarden in de lijstinvoer kunnen voor de velden correspondentiegroep en type opdracht nu meerdere waarden worden geselecteerd.

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk