Koppelingen monitoren en fouten bekijken

 

Het is in AuditCase mogelijk om zelf de koppelingen naar de verschillende pakketten in de gaten te houden. Door via het menu links boven te navigeren naar Koppelingen, kan dit per koppeling worden gedaan.

 

mceclip0.png

 

 

Bij iedere module wordt een eigen pagina geopend waarop inzichtelijk wordt gemaakt of en wanneer de klanten door de koppeling zijn gelopen.

 

 

mceclip1.png

 

 

Zo zijn alle klanten die in de koppeling zitten te bekijken op naam en nummer.

Voor het controleren op fouten kan gebruik gemaakt worden van de weergave "Failed/Error". Hierin komen alleen fouten terecht op datum. De fout die gemeld wordt, is vaak een technische fout die wordt gemeld door het pakket waarmee de koppeling gemaakt wordt. Daardoor kan het soms nog niet altijd duidelijk zijn wat er aan de hand is.

 

Het oplossen van een fout is in de koppeling niet mogelijk en moet gedaan worden in de gegevens van de klant. Het is mogelijk om via de actie de bijbehorende klant te openen (vanaf versie 15.3) of in AuditCase op te zoeken om deze vervolgens te wijzigen. Door één van de velden die in de koppeling wordt doorgezet een andere waarde te geven op de klantkaart/contactpersoon, zal de klant in de koppeling worden gezien als 'gewijzigd' en vervolgens in de koppeling worden aangeboden aan het andere pakket.


Om een overzicht te krijgen welke klant er in welke koppeling is doorgezet is het mogelijk om dit vanuit de relatiemodule (vanaf versie 15.3) te bekijken via de weergave 'Klanten per koppeling' onder de menuoptie 'Koppelingen'.

 

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk