Release notes 7.3

14251 - Samenvatting gekoppelde relaties is leeg terwijl je inhoud verwacht van die gekoppelde relatie

 De samenvatting en sommige acties van klanten genoemd in het kopje "gekoppelde relaties" en "gekoppelde klanten" werkten niet correct. In deze versie is dat opgelost.

 

 

16729 - Bestanden 'vervangen' werkt niet goed als gebruiker zelf oud bestand manueel verwijdert en nieuwe toevoegt

Als een bijlage 'vervangen' moet worden in een document dan volstaat het om de nieuwe versie van het bestand in AuditCase te slepen of via de knop 'Bestand(en) toevoegen' het bestand toe te voegen. AuditCase zal dan automatisch de oude met de nieuwe versie vervangen.

In vorige versies ging het vaak mis als eerst de oude versie met de 'prullenbak' icoon werd verwijderd en daarna de nieuwe versie werd toegevoegd. Dit probleem is opgelost.

 

 

16940 - Autosave functie en herstel mogelijkheid

Als een document niet goed is afgesloten of er is een probleem geweest met de browser dan wordt de laatst opgeslagen versie van een document weer hersteld als dezelfde gebruiker opnieuw het document in wijzig modus zet. Vanaf deze versie krijgt de gebruiker hier een melding van.

 

16930 -  Jaar archief aanmaken werkt niet goed

Het aanmaken van de jaar archieven werkte niet goed, waardoor een jaar archief niet kon worden geopend door gebruikers. Dit is opgelost in de code zodat het aanmaken van het archief geen fouten meer geeft. 

Voor klanten die tegen dit probleem zijn aangelopen hebben we een fix gemaakt. 

 

 

16918 - Veld- en tabvolgorde van contactpersoon aanmaken niet heel handig

De volgorde van de velden voor het snel aanmaken van een persoon of een contactpersoon is aangepast zodat eerst de  voorletters, voornaam, voorvoegsel en dan pas achternaam wordt ingevuld.

 

 

14451 - Term "Bestuurder" vervangen door "Vertegenwoordiger" op de klanten kaart

De term bestuurder in de WWFT gegevens is overal aangepast naar de naam vertegenwoordiger.

 

 

14526 - Legenda inhoud klopt niet meer met de gebruikte iconen

De iconen in de applicatie zijn allemaal aangepast zodat ze in de zelfde stijl zijn. De legenda bestaat niet meer en betekenis van de iconen kan worden achterhaald door met de muis over de iconen te bewegen.

De iconen worden altijd in de eerste kolom getoond van de weergave en voor dezelfde type documenten zijn ze gelijk in alle weergaven. Op sommige plaatsen (o.a. in de module inkomende correspondentie) hebben we ook besloten minder iconen te tonen zodat het zijn doel niet voorbij schiet. De iconen voor het tonen of een stuk verstuurd en/of gelezen is tonen we nu alleen voor de eerste lezer bijvoorbeeld. 

 

14293 - Wijzigen korte omschrijving wijzigt de dossier titel niet mee. 

Het wijzigen van een korte omschrijving in dossier van een inkomende correspondentie stuk past de titel van het document niet aan. Dit is opgelost. 

 

 

16951 - Weergave blijft leeg als er datum kolommen zijn zonder waarde

Als er in een weergave een datum kolom wordt getoond en deze waarde is leeg. Dan wordt de volledige weergave niet getoond. De gebruiker ziet een leeg wit scherm.

Dit is opgelost zodat in deze situaties de weergave ook goed te raadplegen is.

 

 

16941 - Eerste lezer kolom is leeg in overzicht inkomende correspondentie voor een klant

In de weergave voor inkomende correspondentie specifiek voor een klant is de kolom eerste lezer leeg. Dit is opgelost.

 

 

14180 - acties voor aanmaken notities, taken en dossier stukken komen in verkeerde dossier

Het aanmaken van een notitie, taak of dossierstuk vanuit de gekoppelde gegevens maken het stuk aan in het dossier van de geselecteerde klant en niet van de klant waar de actie onder is opgenomen. Dit is opgelost in deze versie.

 

16913 - Velden voor reminder in Twinfield lopen niet goed

In het tabblad Kredietbeheer in de debiteurenkaart van Twinfield zijn er twee velden: Aanmanen/overzicht en E-mailadres.
Het is mogelijk dat deze twee velden vanuit AuditCase naar Twinfield worden doorgezet.
Wanneer het facturatie e-mailadres in AuditCase is ingevuld, dan dit veld naar het tabblad Kredietbeheer wordt doorgezet en het veld Aanmanen/overzicht op "Ja, per e-mail" gezet.

 

16739 - KvK nummer + OIN + ISO Landcode toevoegen aan koppelvlak AC-QicsMilestones ivm UBL

In het tabblad vakinhoudelijk --> accountancy zijn de KvK velden in een aparte sectie "Wettelijke instantie" gezet.
Hier kunt u kiezen voor drie soorten Wettelijke instanties:
"KVK - Kamer van Koophandel", "OIN - Overheidsidentificatienummer" en "Anders".

De ISO landcode is ook toegevoegd aan de velden die naar Qics moeten worden doorgezet.

 

 

 

16998 - Actie open document in dossier, opent document in IC, niet in dossier.

Als in inkomende correspondentie of uitgaande correspondentie de link "Open document in dossier" wordt gebruikt dan wordt het document geopend in de module inkomende correspondentie of uitgaande correspondentie in plaats van het dossier als deze daar nog aanwezig is. 

Dit is opgelost, nu wordt het dossier document geopend. 

 

16677 - Bijlagen (toegevoegd via actie) verdwijnen na converteren brief naar e-mail

 Wanneer een brief werd gemaakt en hier een bijlage aan werd toegevoegd via de actie 'Bijlage toevoegen uit dossierstuk' dan raakte deze bijlage kwijt na het converteren naar e-mail. Dit is opgelost.

 

 17011 - WWFT foutmelding bij tonen UBO

In dossier worden Vertegenwoordigers en UBO's niet goed getoond nadat de de WWFT workflow is afgerond. Dit is opgelost in deze versie. De snapshot die gemaakt wordt is niet goed, waardoor dit niet goed getoond kan worden.

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk